En God Kvinne אֵשֶׁת-חַיִל (ESHET CHAYIL)

ESHET CHAYIL er en spesiell sang, som synges som innledning til Shabbat; en hyllest til den jødiske kvinnen: ”En dyktig kone אֵשֶׁת-חַיִל (ESHET CHAYIL) hvem finner vel henne? Langt mer enn perler er hun verdt” (Salomos Ordspråk 31:10).

 

TORAENS VISDOM: "Hun er mer verdifull enn perler,  av alle dine skatter er ingen som henne. Langt liv holder hun i sin høyre hånd, i sin venstre rikdom og ære. På veiene hennes er det herlig å vandre, alle hennes stier fører til fred. Et livets tre er hun for dem som holder fast ved henne, lykkelige er de som støtter seg til henne" (Salomos Ordspråk Kpt. 3).

Salomos Ordspråk 8:11-17 For Visdommen טוֹבָה (TVUNAH, innsikt) er bedre enn perler, av alle skatter er ingen som hun. Jeg, Visdommen (CHOCHMAH), bor sammen med klokskap חָכְמָה (CHOCHMAH); kunnskap דַעַת (DAAT) og omtanke finnes hos meg.
          
Å frykte Herren er å hate det onde. Jeg hater hovmod og stolthet, den onde vei og all svikefull tale. Råd og klokskap hører meg til, jeg er innsikt, jeg har styrke.Ved meg hersker konger, og fyrster fastsetter hva som er rett. Ved meg rår fyrster og stormenn, alle som styrer rettferdig.
Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker, finner meg."

Salomos Ordspråk 12:4 ”En dyktig kvinne אֵשֶׁת-חַיִל (ESHET HAYIL) er en krone for mannen, en udugelig (når hennes gjerninger er skamfulle) er som verk i knoklene."  Salomos Ordspråk 24:3-5 "Med visdom (TVUNAH) blir huset bygd, og med innsikt (TVUNAH) blir det reist. Med kunnskap blir rommene fylt av kostbare, vakre skatter. En mann som er vis, har styrke, den som har kunnskap, er full av kraft."

Salomos Ordspråk 14:1 "Den vise kvinnen bygger sitt hus, den dumme river det ned med egne hender." Salomos ordspråk 21:20-22 "Kostbare skatter og olje finnes der den vise bor, dåren sløser bort alt. Den som jager etter rettferd og godhet, finner liv og rettferd og ære. En klok mann kan storme en by full av helter og bryte byens sikre vern." 

VISDOM SKAL KOMME INN I DITT HJERTE: ”Min sønn, om du tar imot mine ord og gjemmer budene mine hos deg så ditt øre lytter til visdom, og du åpner hjertet for forstand, ja, om du kaller på innsikt og roper høyt etter forstand, om du søker etter den som etter sølv, leter som etter en skatt, da skal du lære å frykte Herren, finne ut hva det er å kjenne Gud.
          
For det er Herren som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra hans munn. Han samler opp klokskap til de rettskafne, er et skjold for den som er hel i sin ferd. Han verner rettens stier og vokter veien hans trofaste går. Da vil du forstå ærlighet, rettferd og rett, alle gode veier.
          
DIN SKATT PÅ INNSIDEN: Visdom skal komme inn i ditt hjerte, kunnskap skal gi deg glede, omtanke skal vokte deg, forstand bevare deg og berge deg fra de ondes vei, fra dem som taler svikefullt, fra dem som forlater de rette stiene og vandrer på mørke veier. De gleder seg når de gjør ondt, jubler over det som er ondt og vrangt.
Krokete er stiene deres, de går på ville veier” (Salomos Ordspråk 2:1-15). 

GUDS ADVARSLER OG ISRAELS ULYDIGHET: ”Min sønn, ta vare på mine ord, gjem budene mine hos deg! Hold fast på budene, så skal du leve, ta vare på min rettledning som din øyensten! (Salomos Ordspråk 7:1-2, Kpt. 4, 3.  Mosebok 18:5, Ezekiel 20:11). Den som tar vare på budet, tar vare på livet, den som ikke bryr seg om hvor han går, må dø” (19:16).

”Du advarte dem, for du ville føre dem tilbake til din lov. Men de var hovmodige og hørte ikke på dine bud. De syndet mot dine lover, som gir mennesket liv når det følger dem. De vendte ryggen til i trass; de var stivnakket og ville ikke høre.

Du holdt ut med dem i mange år og advarte dem ved din ånd gjennom profetene dine. Men de ville ikke lytte, så du overga dem i hendene på folkene omkring. Men i din store barmhjertighet gjorde du ikke ende på dem, og du forlot dem ikke. For du er en nådig og barmhjertig Gud...” (Nehemiah Kpt. 9, Daniel Kpt. 9).

Når kong Salomo taler om en god, dyktig kvinne, så hentyder han til Toraen, når han taler om en ”promiskuøs, lett på tråden,” eller ”ond, fremmed kvinne”, så hentyder han til avgudsdyrkelse. (Salomos Ordspråk 6:22-23) ”For BUDET ER EN LYKT, rettledningen (TORAEN) ET LYS, FORMANING OG TILRETTEVISNING (תּוֹכְחוֹת מוּסָר  TOCHACHOT MUSSAR; se 3. Mosebok Kpt 26, 5. Mosebok 28) ER VEIEN TIL LIVET. DE SKAL BEVARE DEG fra en ond kvinne, fra en fremmed kvinnes glatte tunge.”

TORAENS VISDOM ER ET VERN MOT DET ONDE:Visdommen skal fri deg fra en annen kvinne, en fremmed kvinne med glatte ord, hun som har sviktet sin ungdoms venn og glemt pakten med sin Gud. Hennes hus synker ned i døden, til dødningene fører hennes veier. De som går inn til henne, vender aldri tilbake, de når ikke fram til livets stier.
          
Derfor skal du gå der de gode ferdes, og holde deg på de rettferdiges stier. For de rettskafne skal bo i landet, den som er hel, skal få være der. Men de urettferdige skal utryddes av landet, de svikefulle rives bort.” (Salomos Ordspråk 2:16-22).

Salomos Ordspråk 5:3-20 ”Leppene til en fremmed kvinne drypper av honning, munnen hennes er glattere enn olje. Men ettersmaken blir bitter som malurt, kvass som et tveegget sverd. Hennes fottrinn fører ned i døden, skrittene hennes går rakt mot dødsriket. Hun baner seg ikke en vei som gir liv, hun er på villspor, men vet det ikke.” De som blir offer for hennes forføring mister livet i denne verden og den neste.

Og nå, hør på meg, mine sønner, vik ikke av fra de ordene jeg taler! La veien din være langt borte fra henne, kom ikke nær til hennes dør! Ellers må du gi din kraft til andre (avguder), dine år til en nådeløs herre. Andre får mette seg av det du eier, det du strever for, ender i fremmedes hus.

Da må du stønne når slutten kommer, når din kropp og ditt kjøtt tæres bort og du må si: «Hvordan kunne jeg hate formaning (MUSSAR) og mitt hjerte forakte tilrettevisning (TOCHACHAT)! Jeg hørte ikke på dem som underviste meg, og lukket øret for mine læreres ord. Det var nesten gått meg ille, og det foran hele menigheten!»
          
Drikk vann av din egen brønn, det som flyter fra din egen kilde! Skulle dine kilder renne ut som rennende vann på torget? Nei, de skal tilhøre deg alene og ikke deles med fremmede. Velsignet være din egen kilde! Gled deg over din ungdoms kvinne, en lysten hind, en smidig fjellgeit. Drikk deg alltid utørst ved hennes bryst, la hennes kjærlighet stadig beruse deg! Hvorfor, min sønn, bli beruset av en annen kvinne, hvorfor ta en fremmed kvinne i favn?”

TORAENS VISDOM; Chochmah, innsikt; Binah og kunnskap om/av Gud; Daat er Guddommelig Intelligens: Salomos Ordspråk Kpt. 7 ”Si til Visdommen חָכְמָה (CHOCHMAH): «Du er min søster», kall innsikt בִּינָה (BINAH) for din nære slektning. Så vokter de deg mot annen manns kvinne, en fremmed kvinne som lokker så vakkert...

Så hør nå på meg, sønner, lytt til ordene fra min munn! La ikke hjertet vende seg til hennes veier, forvill deg ikke inn på stiene hennes! For hun har gitt banesår til mange, tallrike er de hun har felt. Huset hennes er veien til dødsriket, ned til dødens saler.Se også Salomos Ordspråk  22:14-15, 23:27-35.

Ordet חַיִל CHAYIL, som det er brukt i Skriften inneholder mer enn mot og tapperhet; det inkluderer også det å være utstyrt med de egenskaper som trengs, for å utføre den oppgaven som er for hånden.

Alle priser henne – men hennes største ros er hennes gjerninger: ”Pris henne for frukten av hennes arbeid, hennes gjerninger skal gi henne ros i byens porter! (Salomos Ordspråk 31:10-31). Hun trenger ingen pris. Hennes gjerninger er det største vitnesbyrd om hennes storhet; som det er sagt om Rut

GODHET FØRER TIL GODHET: Ruts Bok forteller en historie om en Moabitt kvinne som forlot sitt hjemland og som kom til landet Israel som en konvertitt til Jødedommen, Der levde hun i ussel fattigdom, mens hun lette etter mat og sanket korn etter skurdfolkene til seg selv og sin eldre svigermor, enken Naomi.

Hvorfor viste Boaz så stor godhet og vennlighet (mye mer enn det som var påkrevd etter Loven) mot Rut, en fremmed, fattig, ”foreldreløs” konvertitt til Jødedommen?”  På grunn av Ruths enestående godhet mot Naomi, og fordi hun hadde forlatt sine foreldre, sitt hjemland og kultur for å bli med et folk hun ikke kjente fra før. Godhet fører til godhet.

Boas svarte: «De har fortalt meg alt det du har gjort mot din svigermor etter at mannen din døde. Du forlot din far og din mor og ditt fedreland og drog til et folk som du ikke kjente før. Herren lønne deg for det du har gjort! Måtte du få fullt vederlag fra Herren, Israels Gud, når du nå er kommet til Ham for å finne ly under Hans vinger.» 

«Herre,» sa hun, «du har sannelig vist godhet mot meg; for du har trøstet meg og talt vennlig til din tjenestekvinne, enda jeg ikke engang er som en av kvinnene i din tjeneste» (Ruth 2:11-13).

Siden Boaz viste slik godhet mot Rut, så blir hun betatt av ham, de blir gift og hun bærer ham en sønn som blir far til ham som er opphavet til Messias. ”De kalte ham Obed. Han fikk sønnen Isai, som ble far til David.” (Ruth 4:17).

«Velsignet er du av Herren, min datter! Du har vist enda større trofasthet enn før ved ikke å gå etter de unge mennene, verken de fattige eller de rike. Og nå, min datter, vær ikke redd! Alt det du sier, vil jeg gjøre for deg. For alle som bor i byen, vet at du er en hederlig kvinne אֵשֶׁת חַיִל ESHET CHAYIL” (Rut 3:10-11).

Boken om Ruth handler om det å omfavne Toraen gjennom konvertering og praktisering av den godheten den lærer, Verden står på tre grunn pilarer: På Torah, på tjeneste for Gud og gode gjerninger. Det er foreningen av Toraen og de gode gjerningene som fører til forløsningen av Israel. Ruth er den erketypiske konvertitten som aksepterer Toraen. Hennes behov for å dra nytte av jordbrukets gaver til de fattige, er en integrert sti av den vennlighet den lærer, og som fører henne til Boaz kornåker.

Ruth 1:21 ”Jeg var rik da jeg drog bort, Herren har latt meg komme fattig tilbake.” Etter å ha returnert til Israel, så er Naomi selve personifiseringen av begrepet fattigdom, beskjedenhet og ydmykhet. Sammen med henne er Ruth, den tidligere prinsessen, som må gå ut og samle kornaks for å overleve. Fattigdom og ydmykhet er en tilstand som Gud har valgt som det mest passende virkemiddel for å motta Hans Torah.

Konverterings skrittene som ble tatt av Ruth, blir også tatt av konvertitter i dag, og de er utledet fra de skrittene som det Jødiske folk tok ved Sinai i prosessen med å motta Toraen på Shavout. Ruts Bok er vanlig å lese på Shavout (mai-juni) før Torah lesingen som beskriver åpenbaringen på Sinai, der alle som godtok åket av Toraen var konvertitter. På Pesach ble Jødene fysisk frigitt fra slaveriet og undertrykkelsen, men overrekkelsen av Toraen på Shavuot frigjorde dem fra fangenskapet med avgudsdyrkelse og uærlighet.

HVOR HAR VISDOMMEN SIN BOLIG? "Men visdommen, hvor finnes den? Hvor har forstanden sitt bosted? Mennesket vet ikke hva den er verdt. Den finnes ikke i de levendes land.

Dypet sier: «I meg er den ikke», og havet sier: «Den er ikke hos meg.» Den kan ikke kjøpes for det fineste gull, prisen kan ikke veies i sølv; den kan ikke betales i Ofir-gull, i kostbar onyks eller safir. Den kan ikke måles i gull eller glass, ingen kan bytte den til seg for skåler av fineste gull. Korall og bergkrystall kan ikke engang nevnes; å eie visdom er bedre enn perler. Den kan ikke måles i topas fra Kusj, ikke betales med reneste gull.

Hvor kommer da visdommen fra? Hvor har forstanden sitt bosted? Visdommen er skjult for hvert levende øye, gjemt for fuglene under himmelen. Avgrunnen og døden sier: «Vi har bare hørt om den.» Gud kjenner veien til visdommen. Han vet hvor den har sin bolig..." (Job 28:12-23).
 
DERSOM MAN SØKER GUD SÅ FINNER EN VISDOM: Salomos Ordspråk 8:22-36 "Jeg var byggmester hos Ham. Jeg var til glede for Ham dag etter dag og lekte stadig for Hans ansikt. Jeg lekte på Hans vide jord og gledet meg med menneskene..." 
 
DEN HELLIGE GUDS ÅND: "For det er Herren som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra hans munn" (Salomos Ordspråk 2:6). "Men det er ånden som er i mennesket, Den Veldiges pust, som bringer innsikt" (32:8). Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning" (1 Mosebok 2:7).
 
OG FARAO SA TIL TJENERNE SINE: «Finnes det en mann som denne, en som har Guds ånd i seg?» Så sa farao til Josef: «Siden Gud har latt deg få vite alt dette, er det ingen så forstandig og vis som du..." (1 Mosebok 41:38-39).
 
Hos Daniel, fantes en usedvanlig ånd, forstand og innsikt, evne til å tyde drømmer, tolke varsler og løse floker. Så ble Daniel ført fram for kongen, og kongen sa til ham: «Du er Daniel, en av de bortførte fra jødene, som min far, kongen, brakte hit fra Juda! Jeg har hørt om deg at gudenes ånd er i deg, og at du har vist deg å ha opplysning, innsikt og usedvanlig visdom (Daniel 5:10-14, 1:8-20).