Påske, Kristi Himmelfartsdag Og Pinse
5. Mosebok 18:22 sier at dersom en anerkjent profet sier at en bestemt hendelse vil skje, men som likevel ikke skjer, da er det bevist at han er en falsk profet og en bedrager.

Et Påskemåltid:
En overflødig eksaminering av Det Nye Testamentet,  avslører at Matteus, Markus og Lukas er enige om at det siste måltidet egentlig var et påskemåltid. Mens man husker på at Jesus ble korsfestet allerede dagen etter påskemåltidet, så betyr det at i henhold til de tre evangeliene, så ble Jesus korsfestet på den første dagen i Påsken, den 15. dagen i den Jødiske måneden Nissan. Dersom i det kveld var et påskemåltid, så ville i morgen være første påskedag. 

Forfatteren av Johannes’ evangelium, går imot de tre andre evangeliene, og holder fast at Jesus ble korsfestet før påske, eller den 14. dagen i måneden Nissan: (Johannes 19:14-16) "Det var helgaften før påske, omkring den sjette time... Da overgav han Jesus til dem, for at han skulle korsfestes.”

Konsekvensene av denne overveldende motsigelsen kan ikke overdrives, fordi begge påstandene kan ikke være sanne. Jesus ble korsfestet enten før påske, som er den 14 Nissan, som Johannes sier, eller på den første dagen i påsken, som er den 15 Nissan, som evangeliene til Matteus, Lukas og Markus hevder. Jesus kan ikke ha blitt korsfestet begge dagene.

 

Johannes begynner sitt 13. kpt med å si: ”Det var like før påskehøytiden,..” Dette er en betagende konstatering fordi i henhold til Matteus, Markus og Lukas så var den store kvelden ikke før påskehøytiden, men den var under påskehøytiden. ”På den første dag i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» (Matteus 26:17-36, Markus 14:12-25, Lukas 22:7-54). 

I henhold til Johannes’, når Judas Iskariot på mystisk vis forlater det siste måltid med pengepungen, så tror disiplene med en gang at han tar pengene for å kjøpe mat til påske måltidet (Johannes 13:29). Hvorfor skulle Judas kjøpe mat til festen dersom, de i henhold til de tre første evangeliene, allerede hadde spist det? 

Som et resultat av konflikten over datoen for korsfestelsen, så vil flere andre hendelser i Johannes’ påske fortelling avvike radikalt fra de andre tre evangeliene. For eksempel, Johannes’ beskrivelse om hva som hendte i løpet av det siste måltid er helt annerledes enn redegjørelsen til Matteus, Markus og Lukas. Johannes kan ikke inkludere et påskemåltid i sin versjon av det siste måltid, fordi i henhold til hans beregning av dagen for korsfestelsen, så falt det siste måltid på kvelden den 13 Nissan, som ikke var en helligdag. Derfor, i løpet det siste måltidet så er det ingen beskrivelse av noen jødiske påske tradisjoner, verken spising av matzo (usyret brød), urter eller drikking av vin, fordi i Johannes’ evangelium så er korsfestelsen ikke under påskefesten. 

5. Mosebok 18:22 sier at dersom en anerkjent profet sier at en bestemt hendelse vil skje, men som likevel ikke skjer, da er det bevist at han er en falsk profet og en bedrager. ”Når en profet taler i Herrens navn, og det han sier, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det ikke et ord fra Herren. Det er profeten selv som har vært frekk nok til å tale, og da skal du ikke være redd for ham.” I henhold til Matteus 16:28 så erklærer Jesus ”Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.» Disse menneskene døde for ca 1900 år siden. 

Der finnes også en ”profeti” som handler om hvor lenge Jesus sier han vil være i graven: Matteus 12:40 ”For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens dyp.” 

Hvor mange dager og hvor mange netter var Jesus i graven? Matteus 28:1 "Da sabbaten var over OG DET BEGYNTE Å LYSNE den første dag i uken, gikk Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven." Det er 3 dager og 2 netter.

Markus 16:1-2 "Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. MEGET TIDLIG den første dag i uken kom de til graven, DA SOLEN GIKK OPP." Det er 3 dager og 2 netter. 

Luke 24:1 "VED DAGGRY den første dag i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand." Det er 3 dager og 2 netter.

Johannes 20:1 "TIDLIG OM MORGENEN den første dag i uken, MENS DET ENNÅ VAR MØRKT, kom Maria Magdalena til graven." Det er 2 dager og 2 netter.

Der er praktisk talt ikke en eneste detalj i korsfestelses og oppstandelses fortellingene der alle de fire evangelie-forfatterne er enige. Likevel, det er på denne historien at hele den kristne religionen står eller faller.
 

Did Jesus Rise From the Dead? What is the Evidence? (by Rabbi Tovia Singer).