Norges Oppfordring Til Jødehat Og Apartheid
Talmud siterer kilden til anti-semittismen og bruker et ordspill: Toraen -kilden til det jødiske systemet av lover, verdier og moralske normer - ble mottatt på fjellet Sinai. Den hebraiske uttalen av "Sinai" er nesten identisk med det hebraiske ordet for "hat" - sinah. "Hvorfor ble Toraen gitt på et fjell som heter Sinai?" spør Talmud. "Fordi det store sinah - den enorme hat rettet mot jøden – utgår fra Sinai."

Imam gir jøder skylda for mediedekning: Jøders mediemakt gjør at mange nordmenn ser negativt på islam. Det hevder imamen og styreformannen i Norges største moské.

Vi er på besøk hos Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen for å snakke med den åndelige og verdslige lederen i moskeen som har flest medlemmer i Norge. Moskeen ble stiftet i 1977 og har over 5.000 medlemmer.

Imam Nehmat Ali Shah snakker ikke norsk flytende, så styreformann Ghulam Sarwar oversetter fra punjabi innimellom. - Men vi mener uansett det samme, sier Sarwar mens imamen nikker og smiler - han ser streng og mild ut på samme tid.

- Hvorfor skriver mediene bare negativt om islam?

- Fordi mediene har jødisk bakgrunn. Det er jøder som står bak mediene - det er det som ødelegger.

- Hvordan har jødene oppnådd en slik mediemakt?

- På grunn av utdannelse og forretninger.

Sarwar oversetter spørsmålet til Nehmat Ali Shah.

- Jøder har stor forretningsmakt i verden, gjentar imamen gjennom Sarwar.

- Hva er forholdet generelt mellom jøder og muslimer?

- Aldri vært noe bra.

- Hvorfor ikke?

- Hvorfor drepte tyskerne dem? Én grunn er at de er urolige folk i verden, sier Sarwar.

- Men samtidig sier dere jo noe positivt om jødedommen - at den er hellig?

- Ja, vi sier ikke at jøder skal drepes eller noe sånt. Moses er jo vår profet. Men noen enkeltpersoner vil bare ødelegge ting, sier Sarwar.

- Koranen sier vi skal akseptere alle profetene i jødedommen, kristendommen og islam - fra Moses til Jesus. Hvis vi snakker stygt om profetene, så sier vi imot våre egne bøker. Men det er ikke slik for jøder og kristne, supplerer Al Shah.

- Hva ønsker mediene å oppnå ved å skrive negativt om islam?

- De skriver sånn for at islam ikke skal vokse.

Reagerer kraftig : Professor i journalistikk Rune Ottosen ved Høgskolen i Oslo reagerer kraftig når han får høre betraktningene til de to moskélederne:

- Dette høres ut som antisemittiske konspirasjonsteorier av verste sort, sier Ottosen.

Han påpeker at det norske mediesystemet er dominert av NRK, TV 2, Schibsted og A-pressen.

- At de i det hele tatt tenker i de baner, er så virkelighetsfjernt at jeg nesten ikke kan ta det seriøst. Det går ikke an å diskutere på et slikt grunnlag, sier Ottosen.

Han kan møte dem på at mediedekningen kan være skjev og viser til egen forskning om dekning av islam og muslimer.

- Det er klart at det finnes fordommer. Dem kan vi gjerne diskutere. Men dette må være basert på faktisk kunnskap om norske medieforhold. Disse påstandene er noe helt annet. Når så framtredende personer sier noe sånt, bekrefter det bare at det finnes en grunnleggende antisemittisme i store muslimske miljøer (Dagsavisen, 16.01.13). Muslimene kan kun takke seg selv og sine avskyelige gjerninger for at mange nordmenn ser negativt på islam. 

The Violent Oppression of Women in Islam: Frykten er større enn viljen til frihet.

http://www.terrorismawareness.org/videos/108/the-violent-oppression-of-women-in-islam/

Anne Frank skriver den 11. April, 1944 i sin dagbok: "Når vi bærer all denne lidelsen, og det likevel alltid vil leve jøder på jorden, så kommer de kanskje en gang til å bli forbilder istedenfor utstøtte slik som nå.

Hvem vet - kanskje kommer vår tro en gang til å lære verden og alle nasjoner det som er godt, og kanskje det er derfor og bare derfor at vi må lide slik."

Anne Frank, understreket at jødene har noe verdifullt å gi til verden, og det er akkurat det som verden motsetter seg, og at det er derfor folk har forfulgt jødene.

Talmud (Tractate Shabbos 69) siterer kilden til antisemittismen og bruker et ordspill: Toraen - kilden til det jødiske systemet av lover, verdier og moralske normer - ble mottatt på fjellet Sinai.

Den hebraiske uttalen av "Sinai" er nesten identisk med det hebraiske ordet for "hat" - sinah. "Hvorfor ble Toraen gitt på et fjell som heter Sinai?" spør Talmud. "Fordi det store sinah - den enorme hat rettet mot jøden - utgår fra Sinai."


På Sinai ble jødene fortalt at det er én Gud, som gjør moralske krav til hele menneskeheten. Følgelig, på Sinai ble den jødiske nasjonen målet for hatet til disse som vil frigjøre menneskene fra samvittighetens og moralens lenker.

The Shocking Explanation for the World's Longest Hatred:

Hvem er det som vil frigjøre menneskene fra "samvittighetens og moralens lenker"? Medina doktrinen i Islam tillater pedofili (inkl. voksne men og unge ”vakre gutter”), Muhammed selv giftet seg med en 8 år gammel jente, han erklærte at alle jøder må drepes og at alle kristne må bli beseiret og tvinges til å konvertere til Islam.

Muhammed erklærte at erobring av landområder som tilhører andre er en permanent erobring, og at et hvert forsøk på å ta tilbake det erobrede området, vil bli sett på som en ”fiendtlig okkupasjon av Allahs land.”

Grunnloven til Hamas: Del 3 – Strategi og metoder: 11. “Hamas tror at Palestina har vært et islamsk landområde (waqf) gjennom generasjoner og inntil Oppstandelsens dag.” “Ingen kan gi avkall på det eller deler av det, eller forlate det eller deler av det.” Selv ikke alle arabiske og palestinske ledere til sammen kan oppgi det. “Dette gjelder for alle land som er erobret av Islam med makt.”

Kjerneinnholdet i PLO Charteret: Det palestinske folk er en integrert del av den arabiske nasjon. Palestina utgjør Vestbredden, Gaza og hele Israel, slik det bestod som territorial enhet under det britiske mandat. Væpnet kamp er det eneste middel for frigjøring av Palestina. Arabere har en nasjonal plikt til å slå tilbake den zionistiske og imperialistiske aggresjonen mot det arabiske hjemland, og å fjerne zionismen i Palestina. Delingen av Palestina i 1947, og opprettelsen av Israel, er å anse som fundamentalt ugyldige, uansett hvor lang tid som går (MIFF, av Conrad Myrland)..

Alle religiøse symboler som tilhører andre trosretninger må rives ned og erstattet med muslimske helligdommer og moskeer, og helst bør man bruke materialene fra den erobrede bygningen.

Report: Waqf Continues to Destroy Jewish Antiquities: The Waqf is continuing to destroy Jewish antiquities on the Temple Mount in a direct violation of a court ruling, new report finds (INN, 12/25/2012).

Økende kritikk av militæraksjonen i Algerie: Før man vet utfallet av militæraksjonen ved gassanlegget øst i Algerie, vokser uroen for at operasjonen var mislykket. Stadig nye ubekreftede rapporter om drepte strømmer inn.

Gisseltakerne sa de ville drepe utlendinger: – Terroristene fortalte oss helt i begynnelsen at de ikke ville skade muslimer, men at de kun var interessert i kristne og vantro. De sa de ville drepe dem, forteller 53 år gamle Abdelkader, som er et befridd gissel.

Han klarte torsdag å komme seg unna sammen med flere hundre andre algeriere som ble tatt til fange av de væpnede mennene som angrep gassanlegget onsdag morgen. Det skal ha vært 41 utlendinger blant gislene, deriblant ni nordmenn. Gisseltakerne snakket som islamister, forteller Abdelkader (ABC Nyheter, 17.01.2013).

Stoltenberg: Uakseptabelt og avskyelig: Statsminister Jens Stoltenberg fordømmer terroraksjonen i Algerie på det sterkeste. Vi kjenner ikke motivet til terroristene. Men uansett motiv er det som har skjedd både uakseptabelt og avskyelig. Statoils ansatte er uskyldige ofre for mennesker som åpenbart ikke skyr noen midler for å nå sine mål, sa statsministeren (DN, 17 Jan., 2013).


Salme 2:2-5 ”Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede (nasjon). «La oss slite i stykker lenkene og kaste reipene deres av oss!» Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin harme slår han dem med redsel...”

Jødene ble selve symbolet på samvittighet og moral, godhet og medfølelse - og de kristne bærer med seg de samme etiske verdiene... kanskje det er derfor det er så viktig for islamistene å kvitte seg med jødene og de kristne, slik at de kan fortsette sine overgrep mot barn, skamslå sine koner, drepe og lemleste sine medmennesker?


"Ved å gi sitt legeme avskaffet han loven med dens bud og forskrifter" (Efeserne 2:15, Galaterne 4:8-11, 2 Peter 2:17-22). Apostelen Paulus fundamentale budskap, at det ikke lenger er nødvendig å holde budene som Toraen krever, er et tilbakevendende tema som er gjenntatt og understreket i NT. Se også Kolosserne 2:13-22, Lukas 11:37-52, Apgj. 10:9-16, 11:1-10, Titus 1:10-16.

Filipperne 3:1-2 ”Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med dem som skamskjærer seg (ordspill som sikter til omskjærelsen).  For det er vi som er de omskårne. Vi gjør tjeneste ved Guds Ånd, vi har vår stolthet i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til det ytre...” 

Galaterne 5:12 ”Må de bare skjære av seg alt sammen, disse som sprer uro blant dere! Dere, søsken, er kalt til frihet...” (frihet fra besværlige ritualer og seremonier i Mose Loven).

Kristendommen presenterer seg selv som et nytt stadium i åpenbaringen som begynte med Abraham, der den originale pakten, eller ”Det Gamle Testamentet” med Abraham og hans biologiske etterkommere, som bærer preg av omskjærelsen, ble erstattet av an ny pakt, eller ”Det Nye Testamentet” med alle mennesker, som ikke krevde omskjærelse.

Det var skrinleggingen av omskjærelsen som satte segl på kristendommens brudd med Moses’ Torah, som stadfester at ”en uomskåret, en av hankjønn som ikke har fått forhuden omskåret, en slik skal støtes ut fra folket sitt; for han har brutt Min pakt” (Rabbi Avraham Greenbaum, www.Azamra.org ).

Ezekiel 44:9 ”Så sier Herren Gud: Ingen fremmed, uomskåret på hjerte og lem, får komme inn i Min helligdom, ingen av de fremmede som bor blant israelittene.”

Kristne, har gjennom historien oppildnet jøde-hatet – som er rettferdigjort av det Nye Testamentet. Det finnes utallige vers i NT som er en direkte årsak til jødenes lidelser gjennom historien.

Lukas 19:14,27 "Men hans landsmenn hatet ham og lot sendemenn dra etter ham for å si: «Vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss.»  Hans landsmenn; jøden som påstod at de hørte til Guds kongedømme (Adam Clarke Bible Commentary).

"Men mine fiender som ikke ville ha meg (Jesus) til konge, skal dere føre hit og hogge ned for mine øyne.» Jødene som jeg snart skal drepe ved hjelp av romernes sverd (Adam Clarke Bible Commentary).

Matteus 27:25 "Og hele forsamlingen svarte: «La hans blod komme over oss og våre barn." I Hitlers tale under Pasjonsskuespillet i Oberammergau in 1942, sa han "Kanskje jeg er den som må virkeliggjøre denne forbannelsen... jeg gjør ikke mer enn det som har vært gjort i mer enn 1500 år allerede. Kanskje jeg gjør Kristendommen den beste tjenesten hittil!"

VIDEO: Den Islamske Mein Kampf

På en kirkekonferanse, så bekreftet Hitler at den Katolske kirke alltid betraktet jødene som onde (Johannes 8:44-47, Matteus 3:7, 12:34, 23:15,33, Lukas 3:7) og forviste dem til å bo i Ghettoer. Hitler gjorde bare det som kirken har gjort i 1500 år.

I en tale til polske katolikker, så erklærte Hitler: “Jeg, som en tysk katolikk, spør bare etter hva som er tillatt for polske katolikker. Å være antisemittisk er ikke å være u-katolsk. Kirken brukte alle våpen mot jødene, til og med Inkvisisjonen. Kristus selv, var en pioner i kampen mot Jødedommen.” Den Romersk Katolske kirke protesterte heller aldri mot Hitlers barbarisme eller massakren av 1,5 millioner jødiske barn.

Matteus 23:15 Jesus sier: "Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste tilhenger, og når dere har klart det, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv."

Matteus 23:15 som en motsetning til Jesaja 56:6-8: Og de fremmede som har sluttet seg til Herren, som vil gjøre tjeneste for ham og elske Herrens navn og være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pakt, dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt bønnehus. Brennoffer og slaktoffer fra dem gir velvilje på mitt alter.or mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, sier Herren Gud, som samler Israels fordrevne. Enda flere vil jeg samle enn dem som alt er samlet.”

Forberedelsene er i gang til et nytt Holocaust og de er godt synlige, men massene er som dengang - enten likegyldige eller lar seg rive med. Holocaust var mulig på grunn av langvarig propaganda med demonisering av jødene – et fenomen vi i dag finner i større skala enn før Holocaust, og som bl.a. blir finansiert av Norges regjering:

Norway Funding PA Hate Media

Calls in Norway to Freeze Aid to PA

Israel: Norway inciting against us: Foreign Ministry says Norwegian authorities funding anti-Israel film, exhibition, and play. Norway: We support freedom of expression.

Måtte denne "ytringsfriheten" som blir forsvart og finansiert av Norges regjering - til tross for USAs president Barack H. Obamas gjenntatte krav til PA om å gjøre større fremskritt både når det gjelder sikkerhet og oppfordringer mot Israel - aldri føre til dannelsen en ny rasistisk, jødehatende arabisk (se) "Apartheid" stat.

Oppgradering av Palestinsk representasjon i Norge: Beslutningen ble annonsert til palestinske myndigheter, der tjenestemenn ønsket beslutningen velkommen, og sa at det representerte norsk "støtte til opprettelsen av en uavhengig palestinsk stat."