Fakta eller Oppspinn?
"De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be; men disiplene ville vise dem bort. Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg. For himmelriket hører slike til.» (Matteus 19:13-14, 18:1-4).

Matteus 8:11-12 "Det skal dere vite: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men arvingene til riket skal kastes ut i mørket utenfor, der en gråter og skjærer tenner.» (25:30).

Lukas 13:28-29 "Da skal dere gråte og skjære tenner, for dere skal se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene samlet i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike."


Jesus forklarer at årsaken til at han snakker i lignelser er fordi at ingen skal forstå: Lukas 8:10 "Han svarte: «Dere (disiplene) er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke skjelne, og høre, men ikke skjønne."

Matteus 13:11-13 "Han svarte (disiplene): «Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke; de hører, og likevel hører de ikke og forstår ikke."

Jesus forklarer at han snakker i lignelser for å forvirre folk slik at de vil gå til helvete. Markus 4:11-12 "Han svarte (disiplene): «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt! Men til dem som er utenfor, blir alt sagt i lignelser – for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, slik at de kunne vende om og få tilgivelse.»

Matteus 13:51-52 "Har dere forstått alt dette?» «Ja,» svarte de. Da sa han til dem: «Derfor er enhver skriftlærd som har gått i himmelrikets skole (som er opplært angående himmelriket), å ligne med en husbond som har både nytt og gammelt å hente fram av sitt forråd.»

Ugresset i hveten Matteus 13:24-30: Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da nå kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. 

Tjenerne gikk da til husbonden og sa: Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor er da ugresset kommet fra?
Det har en fiende (Djevelen) gjort, svarte han. Tjenerne spurte ham: Vil du vi skal gå og luke det bort? Nei, svarte han, for da kommer dere til å rykke opp hveten sammen med ugresset. La dem begge vokse der sammen til høsten (ende tiden) kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset og bind det i bunter for å brenne det, og så skal dere samle hveten i låven min.»

 

Matteus 3:12 Han (Jesus) har kasteskuflen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner.» (Lukas 3:17).


Adam Clarke, var en britisk metodist teolog / bibel lærer, som brukte 40 år av sitt liv til å skrive en kommentar til Bibelen: ”De som tror på Herren Jesus, vil han samle inn på låven sin, enten til himlen fra det onde som kommer, eller til en trygg plass, men han vil brenne opp ugresset; de ulydige og trassige jødene som ikke ville komme til Kristus, slik at de kunne få liv (The Adam Clarke Commentary). 

Matteus 13:36-43
Jesus forklarer lignelsen om ugresset: Så forlot han folkemengden. Da han var kommet inn i huset, gikk disiplene til ham og sa: «Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren!» Han svarte: «Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode kornet er de som hører riket til, ugresset er de som hører den onde til.”

 

Matteus 8:11-12 ”Det skal dere vite: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men arvingene til riket skal kastes ut i mørket utenfor, der en gråter og skjærer tenner.» (25:30).

Lukas 13:28-29 "Da skal dere gråte og skjære tenner, for dere skal se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene samlet i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike."

Johannes 8:44 ”Dere (Jødene) har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”

 

The Reformers Offer Some Advice On the Jews: On The Jews and Their Lies By Martin Luther - 1543

 

”Fienden som sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens ende, høstfolkene er englene. Og likesom ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende sine engler ut, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. Så skal de kaste dem i ildovnen, der en gråter og skjærer tenner (22:13, 24:47-51). Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør!”

 

”The Son of Man will send forth his angels, and they will collect out of his Kingdom all the things that cause people to sin and all the people who are far from Torah; and they will throw them into the fiery furnace, where people will wail and grind their teeth.”

 

Matteus 23:27-28 "Woe to you hypocritical Torah-teachers and P'rushim! You are like whitewashed tombs, which look fine on the outside but inside are full of dead people's bones and all kinds of rottenness. Likewise, you appear to people from the outside to be good and honest, but inwardly you are full of hypocrisy and far from Torah

 

Hvem er det som egentlig ’er langt fra Toraen’’ – som ikke har Torah kunnskap? Kan det være de mange kristne av Israels barn, som ble ført på ville veier av den onde, antisemittiske kirkens falske profeter, som i endetiden skal si: «Våre fedre arvet bare løgn, gagnløse guder som ikke kan hjelpe...” (Jeremiah 16:19-20). Og som i tillegg vil gripe tak i en Jødes tallis og si: Sakarja 8:23: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.»

Evangeliet etter Johannes 12:37-38 "Men enda han (Jesus) hadde gjort så mange tegn for deres øine, trodde de (Jødene) ikke på ham, forat det ord av profeten Esaias skulde opfylles som han har sagt: Herre! hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem blev Herrens arm åpenbaret?"

 

”Herrens arm” refererer i skriften til den åndelige og militære frelsen av Israel fra hedningene som undertrykker dem. I Jesaja 53:1 så er det nasjonenes konger som  taler her, stivfrosne, i sin forbauselse; pga at det de ser er i sterk kontrast til det de tidligere har trodd. På forhånd kan man se at det første spørsmålet vil bli: ”Hvem ville ha trodd dette?” De er aldeles forbauset over at det Jødiske folket, som alle nasjonene sammen har foraktet, sett ned på – som har lidd overlast – til slutt blir rettferdiggjort og nyter frelsen fra Gud. Det åpenbare sjokket som hedning nasjonene vil oppleve å uttrykke i ende tiden er et vanlig tema i den hebraiske Bibelen (Rabbi Tovia Singer).

 

"Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øine, og alle jordens ender får se vår Guds frelse" (Jesaja 52:9-12, 2 Mosebok 14:31;15:6).

 

5. Mosebok 7:19-20 "...de store plager som du (Israel) så for dine øine, og de tegn og under og den sterke hånd og den utrakte arm hvormed Herren din Gud førte dig ut (av jernovnen, Egypten, slaveri og avguds dyrkelse, 5 Mosebok 4:20, Hosea 11:1-4); det samme skal Herren din Gud gjøre med alle de folk du reddes for." Se også Mika 7:15-20.

Jesus: "Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dere tillater ikke dem å gå inn som gjerne vil" (Matteus 23:13).

 

Lukas 23:42-43 "Og han (forbryteren) sa: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis.»

 

Paulus’ andre brev til korinterne 12:2-4 "Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket opp i den tredje himmel – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det – og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale." Dette høres ikke ut som et sted med 72 jomfruer og seksuell nytelse.

 

VIDEO: Arabisk kvinnelig selvmords bomber som ble tatt før aksjonen: "Jeg ville ha blitt en av de 72 jomfruene i Paradis."

 

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=585&fld_id=634&doc_id=2879

 

PA Legislator's New Math Updates Number of Virgins for ‘Martyrs’ : Palestinian Authority Hamas legislative Speaker Ahmad Bahr has updated from 72 to 2.5 million the number of virgins waiting for “martyrs” upon their arrival  “in the Garden of Eden.”

http://www.israelnationalnews.com/News/news.aspx/139614

Suicide terror & Shahada

 

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=565

 

Norway Funding PA Hate Media

 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/128172

 

Norwegian MP calls for end to PA funding following PMW report

 

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=90&doc_id=443

Ugresset i kornåkeren: Av Elisabeth Eriksen Levy, bibeloversetter Det Norske Bibelselskap: "Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk til jordeieren og sa: 'Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?' 'Det har en fiende gjort,' svarte han. Tjenerne spurte ham: 'Vil du vi skal gå og luke det bort?' 'Nei,' svarte han, 'for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det; men hveten skal dere samle i låven min.'»

For ikke lenge siden sto jeg ved en ung, jødisk manns grav. Begravelsen var preget av sjokk og vantro – han var bare 30 år gammel da ulykken plutselig skjedde. Rabbineren leste hovedbønnen i liturgien ”male rahamim” – ”du som er rik på barmhjertighet”.

Men spørsmålene hang i luften: ”Hvorfor skjedde dette? Han var jo et slikt godt menneske. Det var så mange andre, mindre gode mennesker som fikk et godt og langt liv. Hvor var rettferdigheten?” Svaret på disse spørsmålene er det ikke lett å gi. De er gjemt hos Gud. I denne verden hersker ikke den absolutte rettferdighet. Gud lar sin sol gå opp over gode og onde. Eller som søndagens tekst sier det: ”De (ugresset og kornet) vokser sammen til høsten kommer.”

Jesus forteller oss en lignelse om ugresset i kornåkeren. Vi, som tjeneren i fortellingen, tar lett til kjappe løsninger som består i å fjerne ugresset. ”Vekk med de onde, de urettferdige, de gudløse …” Men Gud har tålmodighet til å vente.

Virkeligheten er sjelden svart-hvit. Vi har alle både godt og ondt i oss, vi er både litt rettferdige og litt urettferdige. Ingen er bare onde. Alle står vi daglig overfor valget om å velge det gode og ikke det onde, om å la den gode sak seire i oss og ved oss. Jeg tror det er noe av poenget i Jesu lignelse om ugresset i kornåkeren: at vi skal la vår gjerning i dette jordelivet være preget av den gode sak. Og vel vitende om at vi ikke alltid lykkes, vet vi at vi har en talsmann som er ”rik på barmhjertighet” den dagen vår tid er over, og det er tid for innhøstning" (6. februar 2011, Prekentekst: Matteus 13,24-30, Haugesunds Avis).


Jeremiah 23:7-8 "Derfor skal dager komme, lyder ordet fra Herren, da de ikke lenger skal si: «Så sant Herren lever, Han som førte israelittene opp fra Egypt», men: «Så sant Herren lever, Han som førte etterkommerne av Israels ætt hjem fra landet i nord TZAFON», og fra alle de land Jeg hadde drevet dem bort til, så de kan få bo på sin egen jord." Den fremtidige forløsningen og innsamlingen av Israelerne som lever i (fysisk, åndelig eller mentalt) eksil vil bli mye større enn forløsningen fra Egypt.

Jeremia 3:14-15,18 "Vend om, dere frafalne sønner! lyder ordet fra Herren. For Jeg er herre over dere. Jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en ætt, og føre dere til Sion. Så gir Jeg dere hyrder, slike som Jeg vil ha, og de skal vokte dere med kunnskap og forstand. I de dager skal Judas ætt slutte seg til Israels ætt, og sammen skal de komme fra et land i nord til det landet Jeg gav deres fedre til odel og eie."

Matteus 24:31-37-41 forteller at Jesus henter de kristne og bringer dem til himmelen, "Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre... Da skal to menn være ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake.To kvinner skal male sammen på kvernen; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake." Dette oppspinnet er komponert ut fra Esekiel 37:9, 5. Mosebok Kpt. 30 (se også 4:27-31) og Jesaja 27:12-13, som egentlig forteller om Israels Hus som i endetiden returnerer tilbake til Gud og Hans Torah, våkner til et nytt liv og som blir brakt hjem til landet Israel. Se 'Out of the North'

Jesaja 43:5-6 “Vær ikke redd, for Jeg er med deg! Jeg vil hente din ætt fra øst og samle dere fra vest. Til land i nord vil Jeg si: «Gi dem fra deg!» og til land i sør: «Hold dem ikke tilbake!» Hent Mine sønner langt bortefra, Mine døtre fra jordens ende,..” Som  Ezekiel 37:9 og Jesaja 11:11-12, så nevner også disse versene alle fire retningene til kompasset, og indikerer at også denne profetien refererer til den siste forløsningen – fordi, ved forløsningen fra Babylon, så var det bare Juda, + noen fra Benjamins og Levis stamme som kom, men i endetiden så vil også de Ti Tapte Stammene (Nord riket, Efraim) returnere fra alle kanter av verden. I Ezekiel Kpt. 37 så kan vi lese om når Gud forener Juda og Israel.