Kall på verdens nasjoner at de må være oppmerksomme og innvolvere seg i bønn for, og støtte Israel.
”Den dagen skal de blåse i et stort horn. Og så skal de bortkomne i Assyria og de som er spredt omkring i Egypt, komme tilbake og tilbe Herren på det hellige fjell i Jerusalem” (Jesaja 27:13). Lyden av Shofaren ble brukt til å samle byens befolkning.

 

Jesaja 11:12-13 “ Han skal løfte et banner for folkene, samle de fordrevne av Israel (De Ti Tapte Stammene, som er i fysisk, åndelig eller mentalt eksil) og føre Judas (Jødene) spredte flokk sammen fra verdens fire hjørner. Da skal Efraims misunnelse forsvinne og Judas fiendskap ryddes ut. Efraim skal ikke misunne Juda og Juda ikke vise fiendskap mot Efraim. I Esekiel Kpt. 37 og Esekiel 34:23-31 kan vi lese om når Gud forener Israel og Judah og slutter en fredspakt med dem. See Jesaja 54:10, 3. Mosebok 26:1-9, 5. Mosebok 4:27-31, 30:1-6.

 

Et “banner,” Hebraisk “NIS” kan også bety “mirakel.” (See 2. Mosebok 17:15 “Herren er mitt mirakel (ADONAI NISSI”).  Jesaja 11:10 “Den dagen skal folkeslag søke til renningen fra Isais rot. Han skal stå som folkenes samlingsmerke (banner), og hans bolig skal være full av herlighet.” 1 Mosebok 49:10 “Kongespir skal ikke vike fra Juda eller herskerstav fra hans føtter til den rette kongen kommer, han som folkene skal lyde.” Salme 60:6-7 “Men for dem som frykter Deg, har Du reist et banner; slik at det kan bli fremvist på grunn av sannheten. Sela Hjelp oss med Din høyre hånd, svar oss, så Dine kjære (Juda og Israel) blir berget.”

 

Jesaja 18:3 "Alle dere som lever på jorden, som bygger og bor i landene, se opp når banneret løftes på fjell (over nasjonene), og lytt når de blåser i horn!" (Shofaren med Moses' Torah).

 

En av anledningene til å blåse i disse trumpetene til Moses - utbasunere Moses' Torah - er i tider med krig. 4. Mosebok 10:9 "Når dere drar i krig i deres eget land mot en fiende som går til angrep, skal dere blåse alarm på trompetene. Da vil Herren deres Gud komme dere i hu, så dere blir berget fra fiendene."

Disse versene taler om krig i landet mot fienden. Så spør
Midrash "Hvem er fienden?" Dette er i Gog og Magog krigen. Etter den krigen vil Israel ikke lenger leve i trelldom under nasjonene (Jeremia 30:7-11, Ezekiel 34:27-28). Det er i denne krigen mot Gog og Magog at Gud vil komme oss i hu, når vi hører trumpetstøtene til Moses, slik at vi husker Toraen på Sinai Fjellet (2. Mosebok Kpt. 19).

 

En annen anledning til å blåse i shofaren er for å signalisere til de fortapte sjelene, at tiden for innsamlingen av Israels stammer har begynt. Jesaja 27:12 "Den dagen skal Herren slå fruktene ned, like fra Storelvens strøm til Egypterbekken, og dere, Israels sønner, skal samles inn, én for én." Jesaja 49:22 "Så sier Herren vår Gud: Jeg løfter Min hånd mot folkeslagene og reiser Mitt merke (NISSI, banner/mirakel:  mashiach) for folkene. Så kommer de med dine (Zions) sønner på armen og bærer dine døtre på skuldrene." Gud reiser sin hånd og sitt merke, som signal på at de skal gi slipp på jødene og israelittene som lever iblant dem.

Jesaja 49:24-26 ”Kan noen ta byttet fra en kriger (Esau/Edom/Rome), kan fanger slippe fra en voldsmann (Ishmael)? Ja, så sier Herren: Fanger skal tas fra krigeren, og byttet skal berges fra voldsmannen. Jeg vil kjempe mot dem som strir mot deg, og dine barn vil Jeg frelse. Jeg lar dem som undertrykte deg, ete sitt eget kjøtt og drikke sitt blod som druesaft. Alle mennesker skal skjønne at Jeg er Herren, din frelser, Jakobs Veldige, din forløser.” Etter Gog og Magog krigen så vil de folkene som lever igjen bringe en offergave til Herren; det jødiske folk (Jesaja 66:18-21, Sakarja 14:16).