Enken, de Foreldreløse og de Fremmede
I løpet av de siste årene, så har mange familier i Israel mistet en eller to foreldre pga terror. Vi vet alle at enker og foreldreløse er spesielle for HaShem. Vi må behandle de hjelpeløse og forlatte med veldig forsiktighet og med den største respekt og sensivitet.


Exodus 22:21-23 En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for I har selv vært fremmede i Egyptens land. I skal ikke plage nogen enke eller farløs; dersom du plager dem, og de roper til Mig, skal Jeg visselig høre deres rop, og Min vrede skal optendes, og Jeg skal slå eder ihjel med sverdet, og eders hustruer skal bli enker og eders barn farløse.”

 

Akkurat som der er en tendens for de sterke-eller de som gjerne synes de selv er sterke-til å utnytte de svake og hjelpeløse, så er der også en tendens blant en del av de svakstilte gruppene til å være mer sensitiv enn andre til å oppfatte fornærmelser, hån og krenkelser. Selv om det er forbudt å fornærme noen, så refererer Toraen spesielt til dette forbudet når det gjelder en fremmed eller en innflytter, enker og foreldreløse, fordi de er de mest sårbare når det gjelder slik dårlig behandling.

 

Kommentatorene refererer til ”den fremmede” eller ”innflytteren” som en konvertitt til Jødedommen, men verset refererer også til en hvilken som helst fremmed, også til en Jøde som flytter inn i et nytt nabolag eller en ny skole, for han, også, føler seg ille til mote i de ukjente omgivelsene. En innfødt Jøde som plager en konvertitt pga hans utenlandske opprinnelse inviterer som svar at ”dere var selv innflyttere i Egypt” (Rashi).

 

Or HaChaim forklarer en dypere mening med verset: ”Jøder kan bli fristet til å se ned på konvertitter, fordi de mangler helligheten i avstamningen fra Abraham, Isak og Jacob. Men i respons til dette, så advarer Toraen oss at vi selv en gang satt fast i den åndelige møkka og urenhetene i Egypt, og vi var ikke bedre enn det konvertitten var før hans konvertering.” Jøder burde lære av deres erfaringer fra Egypt at Gud ikke tåler forfølgelse av fremmede (Ramban)

 

Den som tør å forårsake at en enke eller en foreldreløs lider bør forvente alvorlig gjengjeld fra de foreldreløses Far og enkens Dommer. Jesaja 33:22 ”For Herren er vår Dommer, Herren er vår Lovgiver, Herren er vår Konge, Han skal frelse oss.” Og Han vil hevne deres sorg uansett om de roper ut til Ham eller ikke, men Han vil handle raskere dersom deres smerte er så stor at de gråter (Maharam).


5. Mosebok 10:17-19   ”For Herren eders Gud Han er gudenes Gud og herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så Han gir ham føde og klær. Derfor skal også I elske den fremmede; I har selv vært fremmede i Egyptens land.”

 

Du skal elske den nyomvendte. Selv om en konvertitt er inkludert i budet om å elske en Jødisk likemann, så er Guds kjærlighet til en konvertitt spesielt stor fordi han tok på seg åket av budene frivillig. På grunn av dette, så la Toraen til et nytt bud – det å elske en konvertitt (Rambam, Sefer HaMitzvos Asseh 207). Chinuch utvider dette budet til å inkludere alle fremmede, nykommere til et nabolag, en ny student på skolen eller en ny arbeids kollega.

 

5 Mosebok 24:17-22 ”Du skal ikke bøie retten for en fremmed eller en farløs, og du skal ikke ta en enkes klær i pant. Du skal komme i hu at du var træl i Egypten, og at Herren din Gud fridde dig ut derfra; derfor byder Jeg dig å gjøre således. Når du høster inn kornet på din aker, og du glemmer et kornbånd på akeren, da skal du ikke vende tilbake for å hente det; den fremmede, den farløse og enken skal ha det; så skal Herren din Gud velsigne dig i alt det du tar dig fore.


Når du slår dine oliven ned, skal du ikke bakefter gjennemsøke grenene; den fremmede, den farløse og enken skal ha det. Når du høster din vingård, skal du ikke holde eftersanking; den fremmede, den farløse og enken skal ha det. Du skal komme i hu at du var træl i Egyptens land; derfor byder Jeg dig å gjøre således.”


Dette avsnittet handler om gaver til de fattige fra innhøstingen og understreker hvor viktig det er å ha omtanke for enken og de foreldreløse og advarer mot å utnytte de sårbare. Avsnittet avsluttes med forklaringen som ligger til grunn for mange slike bud: Jøder som engang var forfulgte og fremmede må være spesielt sensitive til forfatningen til de sårbare.


Fredsprosessen er i gang igjen - hjelp oss med å bøte på de dødelige konsekvensene: I går kveld krevde fredsprosessen nye ofre da fire jødiske innbyggere fra Beit Haggai i Sør-Judea ble drept av arabiske terrorister.  De drepte var Yitzchak and Tali Imes (47 og 45), foreldre til seks mindreårige barn.  Tali Imes var også gravid i niende måned. Avishai Schindler (24) var nygift.  Kokhava Even-Haim (37) var lærer og etterlater seg en 8 år gammel datter og mannen, Maimon som er redningsmann i Zaka, og som kom til åstedet og oppdaget at en av de drepte var hans kone. 

Skudd-ofrene begravet: Utdannings Minister Gidon Saar talte også “Tårene vi fellte i dag er ikke bare i våre øyne, hjertet gråter også. Hele nasjonen sørger, der er stor smerte over det som skjedde i går kveld. For en grusomhet, for en morderisk umenneskelighet, som overfaller uskyldige sivile, mødre og fedre til barn, inkludert Kokhava - må Gud hevne hennes blod - som etterlater seg mann, en datter og foreldre."

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139443

Dette angrepet kom ikke overraskende.  Hver gang israelske myndigheter gir etter for amerikansk, europeisk og norsk politisk press og går til et forhandlingsbord i denne dødbringende fredsprosessen, har jøder måttet bøte med livet. Vi kan derfor trygt slå fast at dette neppe blir siste gang den fredspolitikken Israel påtvinges koster jødisk blod. Oslo-krigen som vår utenriksminister ennå er med og finansierer, har gjennom snart tyve år kostet tusener av menneskeliv, og denne fredsprosessen fortsetter fordi våre ledere tvinger den videre. Når ulykken igjen rammer de uskyldige så hardt, går vi i bønn til G-d for ofrene og deres nærmeste. 

Vi vil også gi et bidrag for å hjelpe barna deres videre i livet.  Vi fortsetter derfor vår innsamling til støtte for de jødiske ofrene for Oslo-krigen og vil nå konsentrere støtten til
hjelp for de overlevende barna til disse terrorofrene.
Vennligst bruk SMAs konto nr. 6242 10 60644   til gaver til støtte for denne saken.

SENTER MOT ANTISEMITTISME
http://www.antisemittisme.no/


GODHET FØRER TIL GODHET: Ruts Bok forteller en historie om en Moabitt kvinne som forlot sitt hjemland og som kom til landet Israel som en konvertitt til Jødedommen, Der levde hun i ussel fattigdom, mens hun lette etter mat og sanket korn etter skurdfolkene til seg selv og sin eldre svigermor, enken Naomi.

 

Hvorfor viste Boaz så stor godhet og vennlighet (mye mer enn det som var påkrevd etter Loven) mot Rut, en fremmed, fattig, ”foreldreløs” konvertitt til Jødedommen?”


Boas svarte: «De har fortalt meg alt det du har gjort mot din svigermor etter at mannen din døde. Du forlot din far og din mor og ditt fedreland og drog til et folk som du ikke kjente før.
Herren lønne deg for det du har gjort! Måtte du få fullt vederlag fra Herren, Israels Gud, når du nå er kommet til Ham for å finne ly under Hans vinger.»  «Herre,» sa hun, «du har sannelig vist godhet mot meg; for du har trøstet meg og talt vennlig til din tjenestekvinne, enda jeg ikke engang er som en av kvinnene i din tjeneste» (Ruth 2:11-13).

På grunn av Ruths enestående godhet mot Naomi, og fordi hun hadde forlatt sine foreldre, sitt hjemland og kultur for å bli med et folk hun ikke kjente fra før. Godhet fører til godhet.
Siden Boaz viste slik godhet mot Rut, så blir hun betatt av ham, de blir gift og hun bærer ham en sønn som blir far til ham som er opphavet til Messias. ”De kalte ham Obed. Han fikk sønnen Isai, som ble far til David.” (Ruth 4:17).

 

Boken om Ruth handler om  det å omfavne Toraen gjennom konvertering og praktisering av den godheten den lærer, Verden står på tre grunn pilarer: På Torah, på tjeneste for Gud og gode gjerninger. Det er foreningen av Toraen og de gode gjerningene som fører til forløsningen av Israel. Ruth er den erketypiske konvertitten som aksepterer Toraen. Hennes behov for å dra nytte av jordbrukets gaver til de fattige, er en integrert sti av den vennlighet den lærer, og som fører henne til Boaz kornåker.

 

Ruth 1:21 ”Jeg var rik da jeg drog bort, Herren har latt meg komme fattig tilbake.” Etter å ha returnert til Israel, så er Naomi selve personifiseringen av begrepet fattigdom, beskjedenhet og ydmykhet. Sammen med henne er Ruth, den tidligere prinsessen, som må gå ut og samle kornaks for å overleve. Fattigdom og ydmykhet er en tilstand som Gud har valgt som det mest passende virkemiddel for å motta Hans Torah.


Jesaja 48:10 ”Jeg har renset deg, men ikke som sølv, Jeg har prøvd deg i lidelsens smelteovn.”

Selv om Hamas fyrer av raketter mot Israel, så leverer de likevel mat, medisiner/medisinske tjenester og annet utstyr som den Arabiske befolkningen trenger i Gaza. Dette er viktig siden vi vet at radikal Islam støtter seg til fattigdom og lokal korrupsjon for å lære opp sine terrorister og rekruttere sine medlemmer-noe som er en del av årsaken til at mange mennesker er flyktninger i dag.


http://www.mfa.gov.il/mfa/humanitarianaid/palestinians/

Salomos Ordspråk 25:22 sier: "Er din fiende sulten, så la ham få mat, er han tørst, så gi ham vann.   Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren vil lønne deg for det." Dersom du er god mot din fiende, så vil han til slutt bli skamfull over sin oppførsel mot deg. Med dette menes også at dersom du gir din fiende (Impulsen/viljen til å synde, å velge det onde) brød og vann i form av Torah kunnskap, så vil Gud utfri deg fra ham/den, slik at du ikke underkaster deg ham/den.

Dette er i tråd med Sakarjas profeti (13:1-2) som sier at i endetiden så skal Gud rense bort synd og urenhet, urenhetens ånd og de falske profeter. Esekiel 36:25-28 "For all urenhet som skyldes de mange avgudene, vil jeg rense dere (Israel). Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet (tilbøyeligheten til det onde) ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden.Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg gav deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud." Vannet som vil rense folket fra deres synder vil være en kilde med Torah undervisning.


Esekiel 38:22-23 "Jeg straffer ham med pest og blodsutgytelse. Jeg sender høljende regn og haglsteiner (Guds røst, sannhet); ild og svovel lar jeg regne over ham og hans fylkinger og over alle folkene som er med ham.
Slik    åpenbarer jeg min storhet og hellighet og gir meg til kjenne for øynene på mange folkeslag. Da skal de sanne at jeg er Herren."

Salme 18:14 "Herren tordnet i himmelen, Den Høyeste lot røsten lyde – gjennom hagl og glødende kull." 

2 Samuels Bok 16:12 så ser vi at kong David ber om at Gud skal se til hans ydmyke resignasjon og betale ham tilbake med godhet i bytte for forbannelsene han måtte bære som kom til ham gjennom andre folk. "Kanskje Herren ser til meg i min nød og gir meg noe godt igjen for forbannelsen som er lyst over meg i dag."

Kong David og Israel er i stand til å se at Gud har en mening med de lidelsene som kommer til dem gjennom andre folk. Som det sies i Salme 89:32-33 "Dersom hans sønner forlater min lov (Toraen) og ikke vandrer etter mine bud, hvis de ringeakter mine forskrifter og ikke holder mine påbud, da straffer jeg dem med riset for deres overtredelser, med slag for deres misgjerning." 

I 1 Kongebok 11 så ser vi at Gud sender fiender (Det Hebraiske ordet som er brukt for "motstander" er "satan") mot kong Salomo fordi han hadde vendt sitt hjerte bort fra Herren, Israels Gud, Toraen, og ikke holdt den pakten Han sluttet med ham, og straffen er at Gud tar en del av riket fra ham.

Salomos Ordspråk 3:11-12 "Forakt ikke Herrens tukt, min sønn, mist ikke motet når han refser.  For Herren tukter den han elsker, som en far refser den sønn han har kjær." Se Hosea 11:1-4, 2 Mosebok 4:22-23.

3. Mosebok 26:23-25 "Hvis dere (Israel) enda ikke tar imot tukt, men setter dere opp mot Meg, da vil også Jeg sette Meg opp mot dere og slå dere sju ganger så hardt for deres synder. Jeg sender mot dere et sverd som hevner bruddet på pakten. Flykter dere da til byene, sender Jeg pest inn iblant dere, og dere skal falle i fiendehånd."

Jesaja 26:16 "Herre, de (Israel) søkte Deg i nøden og hvisket fram bønner da Du tuktet dem."

Jesaja 42:23-25 "Hvem av dere vil høre på dette, lytte oppmerksomt fra nå av?
Hvem var det som lot Jakob plyndres og overgav Israel til ransmenn? Det var Herren, som vi syndet imot. De ville ikke gå på Hans veier og ikke lyde Hans lov (Toraen). Da øste Han ut over dem sin brennende vrede og krigens redsel. Det flammet omkring dem, men de skjønte det ikke, det svidde dem, men de enset det ikke."


Jesaja 53:5 "Men han (Israel) ble såret  (Hebraisk:)  på grunn av våre overtredelser  og knust (Hebraisk:) på grunn av våre (hedningenes) misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom."

Gud tukter de rettferdige for å rense dem fra synd. De rettferdige lider for å sone for synd, men vil få sin belønning i Verden som Kommer. De som gjør ondt får sin belønning i denne verden. Se også Salme 120 og 140.

Jesaja 26:19-21 "Dine døde skal bli levende, de døde legemer som tilhører Meg, de skal stå opp. Våkn opp og rop av fryd, dere som bor i støvet! For Din dugg (av Toraen) er en lysende dugg, og jorden gir døde tilbake til livet. Gå inn i kamrene dine (Synagogene, studer Toraen, eller tenk over dine gjerninger), Mitt folk, lukk dørene etter deg! Hold deg skjult en liten stund, til vreden er gått over!
Se, Herren går ut fra Sin bolig; Han vil straffe dem som bor på jorden, for deres synd og skyld. Da skal jorden la det komme for dagen, det blod som er utøst der (Holocaust, etc), og ikke lenger skjule de drepte."

Daniel 12:1-3 "
På den tid skal Mikael, den store fyrsten, stå fram,
han som verner dine landsmenn. Det skal komme en trengselstid
(Jeremiah 30:7-11) som det ikke har vært maken til helt siden folkeslag oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli frelst, alle som er skrevet opp i boken (2. Mosebok 32:31-33).
Og mange av dem som sover i jorden, skal våkne opp, noen til evig liv, andre til skam og evig avsky.
Da skal de forstandige (de som følger Toraens leveregler) skinne som den strålende himmelhvelvingen;
og de som har ført de mange til rettferd (det er de som underviser i Torah kunnskap), skal skinne som stjernene, evig og alltid."

Jesaja 53:11 "Etter all sin møye og sjelenød skal han se lys og mettes. Min rettferdige tjener (Israel og Mashiah) skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner Ham; for han har båret deres synder." Se 4. Mosebok 18:1. Salme 136:21-22 "Han gav deres land til odel og eie, evig varer Hans miskunn! til odel og eie for Israel, Sin tjener, evig varer Hans miskunn!" Salme 29:10-11 "Herren troner over himmelhavet, Han troner som Konge for evig. Herren gir kraft til Sitt folk, Han signer det med lykke og fred."


Who is God’s Suffering Servant?   The  Rabbinic interpretation of Isaiah 53 by Rabbi Tovia Singer.


Listen For Free: The Suffering Servant of Isaiah 53 - part 1-2 by Rabbi Tovia Singer.

Salme 11:4-7 "...Hans øyne skuer utover, Han prøver menneskene med Sitt blikk. Han ransaker rettferdige og onde, Han hater dem som elsker vold. Over de onde lar Han det regne glødende kull og svovel; glohet vind er den lodd de får. Rettferdig er Herren, Han elsker rettferd; de oppriktige får se Hans åsyn." Disse glødende kullene er spesielle, for om de ser ut til å være slukket på utsiden, så fortsetter de å brenne lenge innvendig.

Jesaja 26 7-13 De rettferdiges sti er jevn, for de rettskafne baner Du vei. Herre, vi venter på Deg og følger den vei Du har påbudt. Vi lengter inderlig etter Deg og Ditt Navn. Om natten stunder min sjel etter Deg, ja, min ånd i mitt indre søker Deg. Når de følger Dine lover på jorden, lærer de rettferd, de som bor i verden. Når den ugudelige får nåde, lærer han ikke rettferd. Han gjør urett i landet der rett skulle rå, og ser ikke Herrens velde. Herre, Din hånd er løftet, men det er ingen som ser det. La dem skamme seg når de får se Din brennende iver for folket. La ild fortære Dine motstandere! Herre, Du hjelper oss til fred.For alt det vi har gjort, også det har Du gjort for oss.Herre, vår Gud! Andre enn Du har hatt herredømme over oss.Men bare Deg og Ditt Navn vil vi prise.”


En ond person (Hebraisk: ”rasha”) er det motsatte av en rettferdig, en ”tzaddik.” Denne personen fornekter Israels Gud og Hans kongeverdighet, han forkaster budene, Toraens moral og leveregler. Han tror at han kan definere dette på sin egen måte. Gjerningene hans vil være like mye verdt som ”vissent løv,” ”strå” og ”agner for vinden .” 

Alle ble vi som urene; selv våre rettferdige gjerninger var som skittent tøy.Vi ble alle som vissent løv og ble ført bort av vinden på grunn av våre misgjerninger. Det er ingen som påkaller Ditt Navn og ingen som tar seg sammen for å holde fast ved Deg. For Du har skjult Ditt ansikt for oss og gitt oss våre synder i vold. ” (Jesaja 64:5-6). Som det er sagt i 5. Mosebok 31:18 ” Men fordi de har gjort så mye ondt, vil Jeg på den tid skjule ansiktet helt for dem; for de har vendt seg til andre guder.” ”Deres gjerninger hindrer dem i å vende om til sin Gud. For de har utuktens ånd i sitt hjerte og kjenner ikke Herren” (Hosea 5:4, 4:12). Se "Den Syvende Måned."


Salme 41:2-4 "Sæl er den som har omsorg for de hjelpeløse; på ulykkesdagen frir Herren ham ut.Herren verner ham og holder ham i live, folk i landet priser Ham lykkelig. Du overgir ham ikke til grådige fiender. Herren er hans støtte på sykesengen; Du forvandler hans leie når han er syk." I alle Salmene, så refererer "de fattige og hjelpeløse" til Israel.

 

Salomos Ordspråk 21:13 "Den som lukker sitt øre for de fattiges skrik, skal selv måtte rope uten å få svar."

 

Salomos Ordspråk 28:27 "Den som gir til de fattige, lider aldri nød,  men den som lukker sine øyne for nøden, blir rammet av mange forbannelser."

 

Daniel 4:27 "Konge (Nebukadneser), ta derfor imot mitt råd! Riv deg løs fra dine synder ved å vise rettferd og fra dine misgjerninger ved å være barmhjertig mot de nødlidende. Så skal din lykke vare."

 

I et helt år gav Nebukadnesar nestekjærlighet ved å støtte de bortførte fra Judea, som hadde blitt redusert til tiggere. Men en gang hørte han lyden av en mengde fattige mennesker, han hadde gått med på å støtte, og han angret at han ikke hadde brukt pengene istedet til å pynte enda litt mer på Babylon.

 

Han bestemte seg for å slutte å gi almisser til jødene og: ”Tolv måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babylon, utbrøt han: ”Sannelig, dette er det store Babylon som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet!” (Daniel 4:29-30). Ikke før hadde ordene forlatt munnen på ham så skjedde det som var forutsagt i drømmen og den ble oppfylt akkurat som Daniel hadde tolket, og Nebukadnesar ble forvist fra sitt rike, redusert til et dyr, helt til han lærte sannheten å kjenne.

 

Til slutt kan vel det hele sammenfattes i dette: 1 Mosebok 12:3 "Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes."

1 Mosebok 3:22 "Herren Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!» Salomos Ordspråk 3:18  "For alle som griper den (visdommen som finnes i Toraen), er den et livstre, lykkelige er de som holder fast på den."

Konverterings skrittene som ble tatt av Ruth, blir også tatt av konvertitter i dag, og de er utledet fra de skrittene som det Jødiske folk tok ved Sinai i prosessen med å motta Toraen på Shavout. Ruts Bok er vanlig å lese på Shavout (mai-juni) før Torah lesingen som beskriver åpenbaringen på Sinai, der alle som godtok åket av Toraen var konvertitter. På Pesach ble Jødene fysisk frigitt fra slaveriet og undertrykkelsen, men overrekkelsen av Toraen på Shavuot frigjorde dem fra fangenskapet med avgudsdyrkelse og uærlighet.

Did the Passover Lamb Foreshadow Jesus?