Anger Soner For All Synd
På nyhetene de siste ukene så har vi sett at vår Prinsesse Martha Lovise er blitt refset og advart mot å snakke med de døde; etter at hun skal ha uttalt til Stavanger Aftenblad : "Det er ikke vanskelig å komme i kontakt med de døde heller, på samme måte som med englene. Også den kontakten kan vi opprette når som helst, når vi ønsker det,.."


"Teologiprofessor Trygve Wyller sier til Dagbladet at det er spesielt problematisk at det er et medlem av kongehuset som sier at hun kan kommunisere med de døde. -  Å påstå at hun har kontakt med de døde er mye mer problematisk enn å si at hun snakker med engler. Dette er sterkere kost, og et mye klarere brudd med læren i Den norske kirke enn det vi har sett fra prinsessen før, sier Wyller. Han hevder videre at prinsessen opphøyer seg til et medium mellom liv og død, en slags «yppersteprest» (ABC Nyheter, 13. september 2010).


Gudinnen Astarte er mytologisk inspirasjon til Astarte Education ved Elisabeth Samnøy og prinsesse Märtha Louise. På deres Webside kan man lese om Astarte ”Den Evigvarende Stjerne.” Ifølge legenden steg Astarte ned på jorden som en ildfull stjerne og landet i en sjø ved Alphaca i nærheten av Byblos.

 

(En asteroide er et himmel legeme som av og til truer med å treffe jorden)

 

Astarte er en av de eldste gudinnene fra Midtøsten; hun kan spores helt tilbake til yngre steinalder og bronsealderen og er svært lik Isjtar i Babylon, Hathor og Isis i Egypt, Kali og Irdrani i India, Afrodite og Demeter i gresk mytologi og Frøya i norrøn mytologi. Hebreerne tilba henne som sidonernes gudinne (1 Kongebok 11:1-9).

Astarte ble assosiert med månen og kalt Universets moder, hun som gir liv til alt på jorden. Hun regjerte over himmelens lysånder,
som kunne ses som stjerner fra jorden. Herfra kom navnet Astroarche, «Dronning over stjernene». Det hevdes også at «Easter», det engelske ordet for påske, har sitt opphav i hennes navn. Legender i Syria og Egypt knytter Astarte til «Den svarte madonna». Hvert år ble det feiret en jomfrufødsel den 25. desember, slik at solen skulle fødes til et nytt år. Astarte ble ofte omtalt som «Den himmelske jomfru».

 

Betyr det Hebraiske Ordet ALMA virkelig ”Jomfru”? I nesten 2000 år så har kirken insistert på  at det Hebraiske ordet ALMA  bare kan bety ”jomfru”. Kirken må holde fast på denne posisjonen, fordi Matteus 1:22-23 oversetter ALMA i Jesaja 7:14 som ”Jomfru”. Det første Evangeliet siterer dette velkjente verset for å fremskaffe den eneste bevis-teksten (profeti) fra det ”Gamle Testamentet” for den såkallte jomfrufødselen til Jesus. Kristendommen og Islam blir virkelig satt på prøve; dersom det Hebraiske ordet ALMA ikke betyr jomfru, fordi da feilsiterer Matteus profeten Jesaja, og både det viktigste dogmet til kristendommen og Islam og troverdigheten til det første evangelium og Islam kollapser.

 

Kristne feirer Jesus’ fødsel den 25. desember. Blant de mange tradisjoner knyttet til julefeiringen er juletre (Jeremia 10:1-4), konstruksjon av julekrybber, julekaker og forberedelse til julespill fra historiene i evangeliene rundt Jesus fødsel. ”Hør dette ordet som Herren taler til dere, Israels ætt. Så sier Herren:  Venn dere ikke til å gjøre som andre folk og frykt ikke tegn på himmelen,  

selv om andre folk frykter dem.   For folkenes skikker er ingenting verd. De hogger et tre i skogen, en treskjærer former det til med øks,   han pynter det med sølv og gull og fester det med nagler og hammer, så det står støtt.”

Det har vært diskutert hvorfor Kristne valgte den 25. desember til å feire Jesus’ fødsel. En teori er at de gjorde dette for å motvirke den eksisterende vinteraktige festen til Fødselsdagen til den Uovervinnelig Solen, ved å feire fødselsdagen til “Rettferdighetens Sol” (Malaki 4:2),  som i følge den kristne tro er “Jesus, den lovede Messias og Israels håp.”

I Jeremiah Boken Kpt. 7, 43 og 44 kan vi lese at hele nasjonen var oppslukt av en vanvittig form for avgudsdyrking. ” Ser du ikke hva de driver på med i byene i Juda og på gatene i Jerusalem?   Barna sanker ved, fedrene gjør opp ild, og kvinnene knar deig for å bake offerkaker til Himmeldronningen, og de øser ut drikkoffer til andre guder, slik at de vekker min harme. Det er ikke meg de krenker, sier Herren, men seg selv, så de skal rødme av skam  (7:17-19).

 

Meninger om identiteten til denne formen for avgudsdyrkelse varierer. Mange  religioner utviklet deres egne versjoner ut fra av denne dyrkingen av ”Himmel dronningen”. Noen antar at dette var en tilbedelse av en planet som man trodde styrte himmelen, andre holder fast på at de var solen de tilba, mens andre tror at kulten involverte alle stjerner og planeter.

 

Jeremia visste at hjertene til Judeerne som var flyktninger i Egypt var tiltrukket av avgudsdyrking (til forskjell for de som underordnet seg kong Nebukadnesar og gikk i eksil til Babylon; de rettferdige, slik som Daniel og hans venner som holdt seg til Toraen og sin Gud gjennom hele eksilet). Det var avgudsdyrkelsen til innbyggerne i Judea og Jerusalem som hadde ført til deres eksil og ødeleggelsen av Tempelet.

 

Malaki 4:1-6 ”Se, dagen (solen) kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen (forløsningen av Israel, Davids Kongedømme) som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Allhærs Gud, så verken rot eller gren blir igjen (Se Obadia 1:18, ødeleggelsen av Esau, Edom (Rome), det fjerde kongeriket i Daniel Kpt. 2 og 7).  I rabbinsk litteratur så refererer Edom til det Romerske Imperiet, som er i dag er dominert og delt av Esau og Ishmaels etterkommere, representert ved kristendommen og islam (Daniel 2:41, Jesaja 25:6-9).

Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper av fjøset. Da skal dere tråkke de ugudelige ned, de skal være som støv under sålene deres den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, Allhærs Gud.” Se også Jesaia 5:20-24, Salme 21, Daniel 7:23-27. I Salme 89:36-37 er Davids kongedømme sammenlignet med solen.


Kom i hu loven til Moses, min tjener, den jeg gav ham på Horeb for hele Israel, både forskrifter og domsregler. S e, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende.    Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. ” Profeten Elija vil vende fedrene og barnas hjerter tilbake til Gud og Hans Torah, for å øke antallet på overlevende på Dommens Dag.

 

Jesaja 26:5-6 ” Han støter ned dem som bor høyt oppe i en utilgjengelig by. Han jevner byen med jorden og styrter den i støvet. Den skal tråkkes under fot av de hjelpeløse og fattige.” De fattige og hjelpeløse refererer til Israel og deres Messias som er referert til som en ”fattig” som rir på et esel, som representerer Israels (og Ishmaels) Stammer (Sakarja 9:9, 1 Mosebok 49:8-12).

 

Jesaja 30:25-26 ”På alle høye fjell og alle store hauger skal det være bekker med strømmende vann, på den store drapsdag når tårnene faller.  Månen skal lyse som solen, og sollyset skal bli sju ganger sterkere – som lyset for sju dager, når Herren forbinder folkets sår og leger de slag det har fått.”

 

”Deres rettferdighet (de som hviler på den på den syvende dagen, Shabbat) vill skinne som lyset av de første syv dagene.”Fra Sabbats sangen ” Kol Mekadesh Shevti.”

 

Nasjonene i verden er sammenliknet med solen, mens Israel er sammenliknet med månen. Selv om Israel er den svakeste og minste av nasjonene (5. Mosebok 4:27, 7:7-9), så er hun bestemt til å regjere verden etter at dominansen av ondskap er forbi.

 

Oppfordrer til barbariske handlinger mot dansker: Et omstridt magasin som angivelig skal være tilknyttet al-Qaida oppfordrer til blodbad i danske gågater. 

 

For så lenge det største lyset skinner i verden, så blir ikke det mindre lyset sett. Men når det største lyset går ned, så oppnår det mindre lyset prominens. På liknende måte, så lenge som Esaus lys skinner, så forblir Yaakovs lys usynlig. Men når Esaus lys går ned, da blir Yaakovs lys prominent! Den fremtidige forløsningen av Israel fra styrkene til Gog og Magog vil også finne sted ”mot kvelden” og er beskrevet i Sakarja 14:7 og Sefanja 2:7.

 

I I Samuelsbok Kapittel 28, ser vi at Kong Saul går til spåkvinnen i En-Dor, som kunne mane frem gjenferd. Han ville at hun skulle mane frem Samuel til ham (1 Samuel 28:1-7).

 

”Nå var Samuel død, og hele Israel hadde holdt sørgehøytid over ham, og de hadde gravlagt ham i Rama, hjembyen hans. Saul hadde drevet ut av landet dem som mante fram gjenferd og spådomsånder. Filisterne samlet seg, drog til Sjunem og slo leir der. Da samlet Saul hele Israel og slo leir på Gilboa-fjellet.    Men da Saul så filisternes leir, ble han så redd at han skalv. Han bad Herren om råd, men Herren svarte ham ikke, verken gjennom drømmer eller urim eller gjennom profeter.    

Da sa Saul til mennene sine: «Finn meg en kvinne som kan mane fram gjenferd, så vil jeg gå til henne og rådspørre henne.» Mennene svarte: «I En-Dor er det en kvinne som kan mane fram gjenferd.» (1 Samuel 28:3-7). Her kan du lese kommentarer til disse kapittlene i Bibelen av Rabbi Avraham Greenbaum. 

Det Hebraiske ordet for ”medium” og ”spiritist” og lignende er b’el owb, som betyr ”å ha en dødninge ånd.” Gud talte om den straffen som ville komme over dem som var besatt av disse og de som søkte tjenester hos disse individene. Det er forbudt for både Jøder og ikke-Jøder å kommunisere med de døde.

 

1 Krønikebok 10:13-14 viser tydelig den moralske viktigheten i denne historien. "Slik døde Saul fordi han hadde vist troløshet mot Herren og ikke hadde holdt seg etter Herrens ord, og fordi han hadde rådspurt dødningeånder istedenfor å søke råd hos Herren. Derfor lot Herren ham dø og lot kongedømmet gå over til David, Isais sønn."

 

Juda kongen, Manasse, "drev med tegntyding, spådomskunster og trolldom og skaffet seg åndemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, og vakte Hans harme" Gudebildet som Manasse hadde laget, stilte han opp i Guds hus... Derfor lot Herren assyrerkongens hærførere komme mot dem. De fanget Manasse med kroker, bandt ham med bronselenker og førte ham til Babylonia.

 

Men da han var i nød, bønnfalt han Herren sin Gud om nåde og ydmyket seg dypt for sine fedres Gud. Og Herren bønnhørte ham da han bad. Han lyttet til hans inderlige bønn og førte ham tilbake til Jerusalem, så han fikk sitt kongerike igjen. Da fikk Manasse sanne at det er Herren som er Gud." (2 Krønikebok 33:6-7,11-13).


Salomos Ordspråk 28:13 "Den som skjuler sine synder, går det ikke vel; den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet." 

Salme 32:1-5 Av David. En læresalme. "Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. For Din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete. Sela Da bekjente jeg min synd for Deg
og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: «Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.» Og Du tok bort min syndeskyld." Sela. Se også Salme Kpt. 51.
 
 

3 Mosebok 20:6,27 ”Når noen vender seg til gjenferd og spådomsånder og i utroskap holder seg til dem, vil Jeg vende meg mot ham og utrydde ham av folket.” ”Når en mann eller kvinne har en dødningeånd eller en spådomsånd i seg, skal de dø. De skal steines; det hviler blodskyld på dem.”

 

3 Mosebok  19:19:31 ”Dere skal ikke vende dere til gjenferd og spådomsånder og spørre dem til råds, så dere blir urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud.”

 

Gud lot Moses fortelle Israels barn at det var denne praksisen som de originale innbyggerne i Kanaans land utøvde, slik som menneske ofring, heksekunst, snakke med de døde og lignende, som gjorde at Han bestemte at Israels barn skulle ødelegge dette folket, drive dem ut fra det landet og ta det fra dem.

 

5 Mosebok 18:9-14 "Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter all den styggedom som folkene der driver med. Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann. Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. For alle som gjør slikt, har Herren avsky for, og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg.

Helhjertet skal du være i forholdet til Herren din Gud. Disse folkene som du skal drive ut, hører på tegntydere og spåmenn. Men deg har Herren din Gud ikke gitt lov til slikt."
 

Salme 119:1-3 sier: "Salig (velsignet) er den som er hel i sin ferd og følger Herrens lov. Salige (velsignet) er de som holder Hans lovbud og søker Ham av hele sitt hjerte, de som ikke gjør urett, men vandrer på Hans veier." Salme 101:6 "Jeg ser på de trofaste i landet, de skal få bo hos meg. Den som går den fullkomne vei, han skal tjene meg."

Se også Salomos Ordspråk 11:20-21, Salme 128:1-2, Esekiel 11:15-21, 18:4-9 og Mika 4:1-2.


Vi vet også at Forkynneren 9:5-6 sier: "...de døde vet slett ingen ting... Aldri i evighet skal de få del i alt det som skjer under solen."

Israel skal være et "hellig folk" for Gud, derfor skal de ikke praktisere det som de andre nasjonene gjør. For i endens tid så vil nasjonene angre på det onde de gjorde, og komme tilbake til Gud og Hans Torah. (Jeremias 16:19, Sakarja 8:20-23, Mika 7:15-20, Malaki 3:22-23 (Kristen Bibel 4:4-6).

 

Salme 25:8-10 "God og rettvis er Herren; derfor viser Han syndere veien. Han leder de arme til det som er rett, og lærer de hjelpeløse sin vei. Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som holder Hans pakt og Hans bud."

 

Salme 119:9-12 "Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til Dine ord. Jeg søker Deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill, bort fra Dine bud! I hjertet gjemmer jeg Ditt ord, så jeg ikke skal synde mot Deg. Herre, lovet være du! Lær meg Dine forskrifter!" Se  Salme Kpt. 99, 5 Mosebok 4:23-31 og Kpt. 30. 5 Mosebok 6:1-12, 10:12, 11:8-17, 13:1-5.

 

Dagene mellom Rosh HaShanah (8-10 September) og Yom Kippur (17-18 September) er referert til ”dagene med anger,” mennesket er ventende mellom to dager med dom – Rosh HaShanah (Dommedag for alle mennesker), når hans dom er innskrevet og Yom Kippur (Den Store Forsoningsdagen) når dommen er forseglet.


Forsoningsdagen er nevnt i Bibelen (3. Mosebok 23: 27- 29) og regnes for den helligste dagen i det Jødiske år. Forsoningsdagen benyttes til en åndelig renselsesprosess. Man får mulighet til å legge vekk et gammelt fiendskap og be om tilgivelse. Man angrer sine synder og gjør bot gjennom bønn og faste i et døgn.


”Du skal si til dem: Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, Jeg vil ikke at den ugudelige skal dø, men at han skal vende om fra sin onde ferd og leve. Vend om, vend om fra det onde livet dere fører! Hvorfor vil dere dø, israelitter?”  (Esekiel 33:11, Jesaja 55:6-8, 48:17-19).

Yom Kippur er den helligste dagen i året-den dagen da vi er nærmest Gud og det mest essensielle i vår egen sjel. Det er Forsoningsdagen: ” For den dagen skal det gjøres soning for dere (VI FÅR TILGIVELSE), og dere skal renses for alle deres synder, så dere blir rene for Herren” (3 Mosebok 16:30).


Hosea 14:2-3 ”Vend om, Israel (SHUVA ISRAEL ”vend tilbake Israel”), til Herren din Gud! For du er falt ved din misgjerning. Kom med ord og vend om til Herren! Si til Ham: Forlat all misgjerning og ta imot det gode vi kan yte så skal vi gi våre leppers offergaver!” Bønn, anger og gode gjerninger, erstatter ofring i Tempelet  mens Israel er i eksil. TESHUVA betyr anger, eller å vende tilbake til Gud.

Shuva Israel er en Jødisk organisasjon som forsøker å bygge en bro over den kløften som skilte Jøder og kristne fra hverandre for 2000 år siden. Denne broen skal Israel og nasjonene krysse.
I dag, har vi en mulighet til å rette opp og korrigere og slik bringe Jøder, kristne (og muslimer) sammen under Guds beskyttende skjold. Dette er en mulighet for en stor forsoning etter 2000 år med fiendskap, der brødre har kommet bort fra hverandre. Se Esekiel Kpt. 37.  Når Mashiach kommer så vil den historiske splittelsen og meningsforskjellen mellom Davids Hus, De Ti Stammene og Muslimene under ledelse av Ephraim bli leget (Jesaja 11:11-13).


Jeremia 33:6-9 "Se, Jeg vil la sårene gro, lege og hele dem, og så åpenbarer Jeg for dem en rikdom av varig fred og lykke. Jeg vil vende lagnaden for Juda og Israel og bygge dem opp som i den første tiden. Jeg renser dem for all skyld de pådrog seg da de syndet mot Meg, og tilgir dem alle misgjerninger de gjorde mot Meg da de sviktet Meg.  Byen skal få et navn som blir til glede for Meg, til pris og ære blant alle folkeslag på jorden, når de hører om alt det gode Jeg gjør for dem. Da skal de skjelve i undring over all den lykke og fred Jeg gir dem." Se Mika 7:18-20, Jeremia 31:31-37.

På den tiden så vil Gud gå foran dem og de vil følge Ham, som Mika 2:12-13 sier: " Jeg vil samle dere alle, Jakob. Jeg vil samle Israels rest, føre dem sammen som sauer i en kve, som en bøling på beite, – en støyende flokk av mennesker. Han som bryter vei, går foran dem; de trenger gjennom porten og drar ut av den. Deres konge går foran dem, Herren selv går i spissen for dem." Messias vil bryte gjennom alle "murer" som har hindret Israels retur til sitt land (Kara).

http://www.blessingisrael.com/

Hosea 3:4-5 "For i lang tid skal israelittene sitte der uten konge og høvding (Konge og Kohen, prest i Tempelet), uten offer og steinstøtte, uten efod (av Urim og Tummim som avslører skjulte ting for dem) og husguder. Siden skal israelittene vende om og søke Herren sin Gud, og David, sin konge; og skjelvende skal de komme til Herren og Hans gode gaver, i de siste dager."

Her kan du også finne opplysninger om disse helligdagene.