Den Jødiske Måneden Tishrei,
Og De Store Høytidene: Denne måneden har tre navn ”ha chodesh ha-shevi’i” eller ”den syvende måned” (3. Mosebok 23:24). ”Yerach ha-eisanim.” Toraen refererer til den som den ”syvende måned” siden det er den syvende basert på tellingen som begynner med måneden Nisan (da vi feirer Pesach (Påske).


Herren talte til Moses og sa:  Si til israelittene: Den første dagen i den sjuende måneden skal dere holde hviledag. Da skal dere blåse i horn for å minne om den hellige samling.  Den dagen må dere ikke gjøre noe arbeid, og dere skal bære fram ildoffer for Herren (3. Mosebok 23-25).

 

Rosh Hashanah er den første dagen i måneden Tishrei – referert til i Skriften som ”en dag som er skjult” – Lyd i shofar på Nymånedagen, (den dagen månen fornyer seg selv) på den fastsatte dagen av vår festival”  (Salme 81:4) . Hvilken festival kommer når månen fremdeles er skjult? Rosh Hashanah. Alle andre festivaler er på eller nærmere tiden for fullmåne. Hva er det som er så spesielt med det? Israel er sammenlignet med månen og hun skinner på festivalene… på Rosh Hashanah gjør hun seg mindre og skjuler sin storhet i angst for Dommens Dag (Rosh HaShanah). På samme måte, så skjuler Gud hennes synder og gir henne tilgivelse (Pesikta Rabbasi 40).

 

Rosh Hashanah er en dommens dag for hele menneskeheten. På denne dagen blir mennesket dømt for all sine gjerninger, og alt som vil hende og oppstå i løpet av neste år blir bokført. Talmud (Rosh HaShanah 8a) sier dette ut fra dette verset: Det er et land som Herren din Gud har omsorg for, og alltid hviler Hans øyne på det, fra året begynner til det slutter” (5. Mosebok 11:12).

”Salig er det folk som har Herren til Gud, det folk Han har valgt til Sin eiendom. 
Fra himmelen skuer Herren ned og ser hvert eneste menneske. Fra sin tronstol holder Han øye med alle som bor på jorden, – Han som har dannet alles hjerter og merker seg alt det de gjør” (Salme 33:12-15). Kong Salomo skrev om dette:   Til sist kan det hele samles i dette: Frykt Gud, og hold hans bud! Det bør alle mennesker gjøre. For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt” (Forkynneren 12:13-14). Her er det ikke bare mennesket som er dømt
, men også gjerningene deres. Jeg, Herren, er den som gransker hjerter og prøver nyrer. Jeg lønner hver mann etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger” (Jeremia 17:10).

 

Profeten Obadiah vers 15 sier: ”For Herrens dag er nær over alle folkeslagene; som du har gjort, skal det gjøres med deg. Gjengjeldelsen kommer over ditt hode.”  Profeten Obadiahs referanse til den kommende dom over Edom og nasjonene handler om hvordan de behandler Israel og Obadiah sier at Gud vil gjøre det samme mot dem som de har gjort imot Israel. I rabbinsk litteratur så refererer Edom til det Romerske Imperiet, som er i dag er dominert av Esau og Ishmaels etterkommere, representert ved kristendommen og islam.

”Det fjerde dyret” eller ”det fjerde riket” og dets ødeleggelse er beskrevet i Daniels Bok 7:23-27, 2:31-35, 40-44 og i Jesajas Bok 25:6-9. ”Da gikk alt sammen i stykker, både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskevollen om sommeren. Vinden tok det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen (kunnskapen om Gud - Davids kongedømme) som hadde truffet bildet, ble til et stort fjell, som fylte hele jorden” (Daniel 2:35, 1.  Samuels Bok 17:49, Habakkuk 2:11,13-14). ” Ingen skader og ødelegger noe på hele Mitt hellige fjell. For landet (jorden) er fylt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn” (Jesaja 11:9.). ”For Herrens lov (Toraen) skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem” (Jesaja 2:3, Mika 4:2).

 

For en som har kunnskap om Gud fra Toraen som fundament , hans gjerninger i dette livet vil være like verdifullt som ”gull”, ”sølv” og ”kostbare stener.”  For ”Han kjenner den veien jeg holder meg til; som gull skulle jeg bestå Hans prøve” (Job 23:10, 5. Mosebok 26:16-19, 2. Kongebok 17:34-40).  For ”Du ser til det (mennesket) hver morgen og prøver det hvert øyeblikk (Job 7:18). ”Du holder våkent øye med mannen og stevner ham for Din domstol,” (Job. 14:3). For du har satt oss på prøve, Gud, og renset oss, som de renser sølv. Du lot oss gå i garnet og la en bør på våre hofter. Du lot mennesker fare fram over våre hoder, vi måtte gå gjennom ild og vann. Men du førte oss ut og gav oss overflod (Salme 66:10-12, Ezekiel 22:18-22, Sakarja 13:9, Malaki 3:1-4).

 

”Herre, du som dømmer folkene, hjelp meg til min rett, for jeg er rettskaffen og hel i min ferd. Gjør ende på de gudløses ondskap, men la den rettferdige bli stående! Du som prøver hjerter og nyrer, du er en rettferdig Gud” (Salme 7:9-10). De rettferdige (fl. tzaddikim, tzaddik) vet at de til slutt vil vinne over de onde (m. fl. reshaim, rasha).” Men han (fienden) rammes selv av de drepende våpen og de brennende piler han gjør i stand. Den udåd han har planlagt, kommer over hans eget hode, voldsferden rammer hans egen panne” (Salme 7:14,17).

 

En ond person (Hebraisk: ”rasha”) er det motsatte av en rettferdig, en ”tzaddik.” Denne personen fornekter Israels Gud og Hans kongeverdighet, han forkaster budene, Toraens moral og leveregler. Han tror at han kan definere dette på sin egen måte. Gjerningene hans vil være like mye verdt som ”vissent løv,” ”strå” og ”agner for vinden.”  Alle ble vi som urene; selv våre rettferdige gjerninger var som skittent tøy.Vi ble alle som vissent løv og ble ført bort av vinden på grunn av våre misgjerninger. Det er ingen som påkaller Ditt Navn og ingen som tar seg sammen for å holde fast ved Deg. For Du har skjult Ditt ansikt for oss og gitt oss våre synder i vold. ” (Jesaja 64:5-6). Som det er sagt i 5. Mosebok 31:18 ” Men fordi de har gjort så mye ondt, vil Jeg på den tid skjule ansiktet helt for dem; for de har vendt seg til andre guder.” ”Deres gjerninger hindrer dem i å vende om til sin Gud. For de har utuktens ånd i sitt hjerte og kjenner ikke Herren” (Hosea 5:4, 4:12). ”Han ransaker rettferdige og onde, Han hater dem som elsker vold” (Salme 11:5).

 

”Herre, hvor stor Din godhet er som Du har beredt for dem som frykter Deg, og vist mot dem som søker tilflukt hos Deg like for menneskenes øyne (Salme 31:20). ”Salig er den som Du velger ut, så Du lar ham komme nær til Deg og bo i Dine tempelgårder. Vi mettes med det gode i Ditt hus, med det hellige i Ditt tempel.  Du bønnhører oss i rettferd med underfulle gjerninger, du Gud som er vår Frelser, en tilflukt for alle land på jorden, selv for de fjerneste kyster” (Salme 65:5-6).

Alle som tar sin tilflukt til Deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker Ditt Navn, skal fryde seg i Deg. For Du, Herre, velsigner den rettferdige, Du dekker ham med nåde som med et skjold” (Salme 5:13-14). Man gir uttrykk for kjærlighet til Gud ved å holde Hans bud og leveregler. ” Herren bød oss å holde alle disse forskriftene og frykte Herren vår Gud, så det kunne gå oss vel alle dager, og Han kunne la oss leve, slik Han har gjort det til denne dag.  Når vi legger vinn på å leve etter alle disse bud som Herren vår Gud har gitt oss, da står vi som rettferdige for Ham.» (6. Mosebok  24-25, Jesaja 32:15-18, 48:16-19).

 

Rosh HaShanah blir holdt de to første dagene av Tishrei, den tredje dagen er en fastedag for å minnes drapet på Gedalja Ben Achikam, som var guvernør i Israel da Nebukadnesar var konge av Babylonia. I skriften så er denne fasten referert til ”fasten i den sjuende måneden” (Sakarja 7:5).  Jøder verden over faster for å minnes de mange ulykker som har rammet dem på forskjellige faste dager. Formålet med slike faster er å ”vekke hjerter til omvendelse ved å minnes våre fedres ugjerninger, ugjerninger som førte til tragedier” og som fremdeles vil føre til tragedier for det jødiske folk, dersom ikke vi vender om fra de onde tankene og gjerningene våre.

 

I nær fremtid, når det Tredje Tempelet vil bli bygget (beskrevet bl.a. i Esekiels Bok  37:24-28, Kpt. 40-47,  Jesaja 56:6-8, 2:2-4, og 60:6-7, Mika 4:1-3 og Sakarja 14:20-21, Haggai 2:6-9), så vil ”Fastedagene i den fjerde (17. Tammuz) og i den femte (9. Av) og i den sjuende (3. Tishri) og i den tiende (10. Teveth) måneden bli til fryd og glede for Juda-ætten og til herlige høytidsdager. Men elsk sannhet og fred!” (Sakarja 8:19).

 

Dagene mellom Rosh HaShanah og Yom Kippur er referert til ”dagene med anger,” mennesket er ventende mellom to dager med dom – Rosh HaShanah, når hans dom er innskrevet og Yom Kippur når dommen er forseglet. Anger soner for all synd: ”Du skal si til dem: Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, Jeg vil ikke at den ugudelige skal dø, men at han skal vende om fra sin onde ferd og leve. Vend om, vend om fra det onde livet dere fører! Hvorfor vil dere dø, israelitter?” (Esekiel 33:11, Jesaja 55:6-8, 48:17-19).

 

Den som forstår dette vil ikke tenke på å vende sine tanker bort fra dom og forpliktelsen til anger. ”Han kommer til Sion (til Jerusalem) som forløser, til alle dem av Jakobs ætt (det jødiske folk) som vender om fra synd, lyder ordet fra Herren. Dette er den pakt som Jeg vil slutte med dem, sier Herren: Min Ånd er over deg, og Mine ord (Toraen) som Jeg har lagt i din munn, skal aldri, FRA NÅ OG TIL EVIG TID, vike fra din munn og ikke fra dine barns eller barnebarns munn, sier Herren” (Jesaja  59:20-21, 5. Mosebok 30:11-14, Josva 1:8). Selv om Jakobs ætt, både Jøder og de stammene som forvillet seg bort fra Toraen befinner seg i exil (5. Mosebok 30:1-4, 4:27-30, Jesaja 11:12) så skal de likevel aldri glemme Toraen helt.

 

”Herren talte til Moses og sa: Den tiende dagen i den samme måneden skal det være soningsdag (Yom Kippur). Da skal dere holde hellig samling, faste og bære fram ildoffer for Herren. Den dagen må dere ikke gjøre noe arbeid, for det er soningsdag. Da skal det gjøres soning for dere for Herren deres Guds åsyn.  Alle som ikke faster den dagen, skal utryddes av sitt folk.  Og enhver som gjør noe arbeid den dagen, vil jeg utslette av folket.  Dere skal ikke gjøre noe arbeid. Dette skal være EN EVIG LOV for dere OG DERES ETTERKOMMERE ALLE STEDER HVOR DERE BOR.  Dere skal ha full hviledag, og dere skal faste. Fra kvelden den niende dagen i måneden, fra den kvelden til den neste, skal dere holde sabbatshvile” (3. Mosebok 23:26-32).

 

De fire dagene mellom Yom Kippur og Sukkot er en munter og festlig tid. Jødene er opptatt med påbudene om å bygge løvhytter, skaffe seg en fin esrog (en sitron – frukten av Hadar treet) og de andre tre artene som blir brukt sammen med den, palmeblad (lulav), tre hadassim (myrtletre, grener som ser ut som de er flettet) og to grener fra piletreet (aravos) som vokser ved bekken (3. Mosebok 23:40). En er opptatt med å pynte sin sukkah, en annen med sin lulav - for å oppfylle Guds bud, Han som helliger Sitt folk Israel (5. Mosebok 28:9-20, Sakarja 14:4-5) og Hans hellige dager.

 

”Herren talte til Moses og sa:  Si til israelittene: Fra den femtende dagen i den sjuende måneden skal dere holde løvhyttefest for Herren i sju dager.  Den første dagen skal det være en hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid” (3. Mosebok 23:33-35). På den første dagen av Løvhyttefesten, så står Israel foran sin Gud med sine lulavim og esrogim i sine hender, for å lovprise Herren.

 

Troens beskyttelse: Rabbi Avraham Eliyahu Kitov sier sin bok (Our Heritage – Vår Arv): ”Andre folks skikker er forskjellige fra Israels. Andre folk kjenner seg trygge når de bor under sine egne tak, og de kjenner seg engstelige når de drar fra den tryggheten de har i sine egne hjem. Israels folk derimot, blir redde når de bor i sine egne hjem, i ly av deres eget tak, for de er redde for at de kanskje blir hovmodige og glemmer Gud. Når Sukkot kommer, og de forlater komforten i deres eget hjem for å bo i beskyttelsen av løvhytten, det er da at de føler seg trygge. Deres hjerter er fylt med tro og glede, for de er ikke lenger skjermet av beskyttelsen fra sitt eget tak, men de er derimot beskyttet av troen, håpet og tilliten til Gud. En som plasserer sitt håp i Guds nærhet og finner ly under Hans vinger, kjenner ingen redsel i det hele tatt” (Ruts Bok 2:12).

 

Profetene beskriver en siste krig – krigen med Gog og Magog – den finner sted like før den messianske forløsningen. Etter denne krigen så vil verden gjenkjenne og omfavne sannheten om Gud og Toraen. De vil forkaste sine egne ideer om Gud: ”Når de hører alle disse forskriftene, vil de si: «Så klokt og forstandig det er, dette store folket!»  Hvor fins det et folk, om aldri så stort, som har en gud som er sitt folk så nær som Herren vår Gud er oss, hver gang vi kaller på ham?  Og fins det noe stort folk som har så rettferdige forskrifter og bud som hele den loven (Toraen) jeg legger fram for dere i dag?” (5. Mosebok 4:6-8). Alle de nasjonene som overlever denne krigen har et bud fra Gud om å komme til Jerusalem for å feire løvhytte festen (Sakarja 14:16).

 

Shifra Hendrie skriver i en artikkel (Letting Go Of The Roof - La Taket Fare): ” Det hebraiske ordet Gog betyr tak. Det henspiller på følelsen av den beskyttelsen og sikkerheten vi får fra fysiske ting. Ettersom verden nærmer seg sin endelige skjebne, så må menneskeheten gjennomgå en forvandling i dens bevissthet. En del av denne transformasjonen involverer bevisstheten om at vår sikkerhet og beskyttelse ikke kommer fra fysiske eiendeler, men fra Gud.” Vår sikkerhet og beskyttelse vil heller ikke komme fra USA eller andre nasjoner som vi så gjerne vil sette vår lit til.


I sju dager skal dere bære fram ildoffer for Herren. Den åttende dagen (Shemini Atzeret og Simchat Torah – Toraens Glede) skal dere holde en hellig samling og bære fram ildoffer for Herren. Da er det høytidssamling, og dere må ikke gjøre noe arbeid” (3. Mosebok 23:36). Toraen er delt inn i 54 deler, og man vil i løpet av et år ha lest gjennom hele Toraen. På Simchat Torah, leses det siste kapittelet i Toraen, og det startes med en gang fra begynnelsen igjen. På denne dagen tar Israels barn alle Torah rullene ut av arken og danser rund og rundt i Synagogen, for å gi vise Toraens uendelighet. Gjennom hver syklus, frå år til år så økes vår Torah kunnskap og kjennskap til Gud. Måtte vi alle få gleden av å studere hele Toraen om igjen og om igjen, syklus etter syklus, inntil ”jorden fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havbunnen”  (Habakkuk 3:14).


Ta del i Azamras Internet Bibelen-på-et-År Studie: 

http://www.azamra.org/NaCh.shtml
 

Shemini Atzeret betyr “samlingen på den åttende (dagen).” Rabbinsk litteratur forklarer festen på denne måten; vår Skaper er som en vert, som inviterer oss som besøkende for en kort tid, men når tiden kommer for oss til å reise hjem, så inviterer Han oss til å bli værende en ekstra dag. En annen liknende forklaring: Løvhyttefesten er ment som en fest for alle mennesker (Sakarja 14:16), men når den er over, så inviterer Skaperen det Jødiske folk til å bli værende en ekstra dag, for en mer intim feiring.


Joel 3:5 "Men hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. For på Sion-fjellet og i Jerusalem skal det finnes en flokk som har sluppet unna, slik Herren selv har sagt. Blant dem som har berget seg (en rest, levning), er de som Herren kaller (inviterer). "Obadja 1:17,21 "Men de som har sluppet unna, skal holde til på Sion-fjellet, og det skal være en helligdom. Jakobs ætt skal ta sin eiendom tilbake. De som er reddet, skal stige opp på Sion-fjellet og holde dom over Esaus fjell-land. Og riket skal høre Herren til."


Gog og Magog krigen vil være en urolig og forferdelig vanskelig tid; fylt med prøvelser for Israel (Jeremia 30:7-11, Daniel 12:1) for en kort periode. Jesaja 26:20: “ Gå inn i kamrene (Synagogene, studie hallene) dine, mitt folk, lukk dørene etter deg! Hold deg skjult en liten stund, til vreden er gått over!” Mange av Israel vil kanskje falle, men de hellige som virkelig frykter Herren vil bli reddet. Salme 145:18-19 sier: ”Herren er nær hos alle som kaller, hos alle som ærlig kaller på Ham. De gudfryktiges ønsker oppfyller Han, Han hører deres rop og frelser dem.” Dette er den ”resten el. levningen” som Herren inviterer (kaller). Vi kan alltid håpe og be, angre, gjøre bot og vende om til Gud. Anger, bønn, syndsbekjennelse, kjærlighet, Torah studie og gode gjerninger soner for synd. (Jesaja 1:16-27,27-28, Kpt. 55, Salomos Ordspråk 21:3,13,15,21, 16:6, 10:2,12, 11:4-8, Daniel 4:27, Salme 41:2-4, Hosea 3:4-5, 6:6, 14:2-3, Jeremia 7:3,5-7,23, Mika 6:6-8, 5. Mosebok 10:12-22).


LISTEN FOR FREE: Sin and Atonement : Who Needs the Blood? There is no article of faith that is more central to the Church than the belief in the atoning value of Jesus’ sacrificial death at Calvary. Missionaries never miss an opportunity to point out the inability to expiate sin “without the shedding of blood.” Is this claim really true? In this crucial lecture, Rabbi Singer compares the concepts of sin and atonement as set forth by Christianity and Judaism utilizing a thorough presentation of their biblical sources.

Sakarja 13:8-9 ”I hele landet,
lyder ordet fra Herren, skal to tredjedeler utryddes og omkomme, men en tredjedel skal bli igjen.” Denne tredjedel vil Jeg føre gjennom ild, Jeg renser den, som en renser sølv, og prøver den, som en prøver gull. De skal påkalle Mitt Navn, og Jeg vil bønnhøre dem og si: «De er Mitt folk,» og de skal svare: «Herren er vår Gud.»

Ifølge Metzudas David, så refererer "landet" til hele verden, og "to tredjedeler" refererer til alle de andre nasjoner, som inngår i Edom og Ismael, mens den "tredjedelen" som vil være igjen refererer til Israel. Men Rashi tolker den "tredjedelen" som vil bli stående som de medlemmer av andre nasjoner som vil konvertere.

Derfor, dersom du tilhører en religion som omfatter mer enn en tredjedel av jordens befolkning, så sjekk din teologi. Jødene er en minoritet (Rabbi Tovia Singer).

Se også Hosea 2:16-23, Jesaja Kpt. 4, 24. Sakarja 14:16 "Alle som blir igjen av alle de folkeslag som drar imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å bøye seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og for å feire løvhyttefesten."

Gog og Magog krigen vil være en urolig og forferdelig vanskelig tid; fylt med prøvelser for Israel (Jeremia 30:7-11, Daniel 12:1) for en kort periode. Og Gud vil prøve Sitt folk for å se om de vil stå fast i sin tro. (5 Mos. 26:17-19, Esekiel 22:18-22, Malaki 3:1-4).


De kristne tror (Galaterne 3:13); "... Kristus kjøpte oss fri fra lovens (Toraens) forbannelse..." Men det er nok dessverre ikke tilfelle.

Jesaja 24:1-6 ”Se, Herren gjør jorden øde og forlatt, snur om på dens overflate og sprer dem som bor på den... Øde, ja, øde skal jorden bli, den skal herjes og plyndres; for dette ord har Herren talt.Jorden sturer og visner, verden visner og tæres bort, både himmel og jord sykner hen.Jorden er blitt vanhelliget av dem som bor på den; for de har overtrådt lover, satt forskrifter til side og brutt den evige pakt. Derfor skal forbannelse fortære hele jorden; de som bor på den, må bøte for sin skyld. Derfor blir menneskene få på jorden, det blir ikke mange tilbake.”

Denne profetien refererer til hele jorden og til den ødeleggelse som vil ramme nasjonene på tidspunktet for forløsningen av Israel. Versene 17-20 er avsluttende domsprofetier mot nasjonene.

 

Dersom denne profetien refererer til Israel, viser det til overtredelse av de to Toraene, den skriftlige og muntlige (Metzudas David). Dersom det refererer til nasjonene i verden, så refererer det til deres brudd på den pakten som Gud gjorde med Noah, stamfaren til alle nasjonene ”...den pakten som alltid skal bestå mellom Gud og hver levende skapning, alt som lever på jorden.” (1 Mosebok 9:1-17) og til nasjonenes forfølgelse av Israel, noe som er og var i overkant av det som Gud hadde bestemt, da de brøt brorskapspakten som skulle ha eksistert mellom Esau (Edom-Rome), Moab og Ishmael og deres nære slektning Israel (Se Amos 1:9-11) ”...de kom ikke brorskapspakten i hu... For de forfulgte sine brødre med sverd og viste ingen barmhjertighet.”


Sakarja 12:9-10 "Den dagen skal det skje at Jeg prøver å gjøre ende på alle de folk som kommer imot Jerusalem. Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser Jeg en nådens og bønnens ånd (velsignelser og Min ånd, Jesaja 43:3-5, Ezekiel 39:21-29, Joel 3:12). Da skal de se på Meg, på ham (Israels jøder) som de har gjennomboret, og sørge over ham likesom en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham likesom en holder klage over den førstefødte." Det er viktig å være klar over at sorg over Holocausts ofre har vært et hoved tema i den Jødiske kultur i vår tid.

Zechariah: 12:10 "…and they shall look to Me on account of the way the nations stabbed them…" "They will look to God and mourn over all the Jews that were killed by the nations during their exile" (Rashi).


Esekiel 36:31-32 "Da skal dere (Israels Hus, De Tapte Stammene) tenke på deres onde ferd, på alt dere gjorde som ikke var godt. Dere skal kjenne avsky for dere selv, fordi dere syndet og gjorde så mye stygt. Det er ikke for deres skyld Jeg griper inn; det skal dere vite, sier Herren Gud. Dere må kjenne skam og vanære, israelitter, for det livet dere har ført."

Esekiel 20:43-44 "Der (i Israel) skal dere minnes deres atferd, alt dere gjorde dere urene med. Og dere skal kjenne avsky for dere selv fordi dere gjorde så mye ondt. Dere skal sanne at Jeg er Herren, når Jeg for Mitt Navns skyld handler slik med dere og ikke som dere hadde fortjent, Israels ætt, etter deres onde ferd og skammelige gjerninger, lyder ordet fra Herren Gud.

Jeremia 31:18-19 er en fremstilling av Efraims anger og botferdighet, som følges av Gud’s løfte om kjærlighet, medlidenhet og tilgivelse.


Jona 3:8-10 "Men de skal kle seg i botsdrakt, både mennesker og dyr, og rope til Gud av all makt og vende om fra sin onde ferd og den urett de gjør.Kanskje Gud da vil endre Sin plan og holde sin brennende vrede tilbake, så vi ikke går til grunne.» De vendte om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret Han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken Han hadde varslet."

Profeten Jonas' oppgave var å advare folket, få dem til å angre sine synder og vende om til Gud, det gjorde de, og slik unngikk de å bli rammet av ødeleggelsen som truet.

I alt 70 okser ble ofret i løpet av disse syv dagene av Løvhyttefesten (4. Mosebok Kp. 29). Disse 70 oksene korresponderer til de opprinnelige 70 nasjonene i verden
, som nedstammer fra Noas sønner og som er forfedrene til alle verdens nasjoner gjennom tidene. Israel ga disse ofrene som et sonings middel for dem, som en bønn for deres velvære, for fred og harmoni. Ishmael var leder for 35 nasjoner og Esau var leder for 35 nasjoner, Jacob og hans barn, de 70 sjelene som dro til Egypt – ble til et folk som skulle stå alene, mot de 70 nasjonene som er dominert av Abrahams andre etterkommere (Ishmael og Esau).

De Syv Noahide Lovene er de lovene som ikke-Jøder følger i sin tjeneste for Gud. For mer info:: http://www.asknoah.org/

AUDIO: Noahide Nations, Israel National Radio: Ukentlige program for ikke-Jøder som tror på Toraen og Noas Syv Universelle Lover for alle mennesker.

http://www.israelnationalnews.com/Radio/Author.aspx/1660

Salme 109:4-5 sier: ”Til gjengjeld for min kjærlighet anklager de meg; men jeg ber. De gjengjelder godt med ondt og gir hat igjen for min kjærlighet.”  Israel er utnevnt som et kongerike med prester (2. Mosebok 19:4.6, Jesaja 61:6-9) som skal bringe soning for nasjonene, og Han etablerte Jerusalem som stedet for ”bønnens hus” (Tempelet) for alle folkeslag (Jesaja 56:6-8).

 

Den syvende dagen er referert til som Hoshanah Rabbah ”hosha na” – ”bring oss frelse, vær så snill” og markerer dagen, når dommen som begynte på Rosh HaShanah og Yom Kippur er forseglet. I løpet av Sukkot festivalen blir hele verden dømt angående vann, frukt og produksjon. Fordi menneskenes liv og helse er avhengig av vann og alle er avhengige av den endelige beslutningen, så blir denne dagen sammenliknet med Yom Kippur og blir markert med bønn og anger. ”Den dagen skal det skje at det renner levende vann (Torah kunnskap) ut fra Jerusalem, (Sakarja 14:8,13:1-2, Joel 3:21-28, Ezekiel 41:1-12).

 

Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere til å rense bort synd og urenhet.” Targum Yonasan sier at dette vil være en kilde av Torah kunnskap som vil rense folk fra deres synder, akkurat som vannet i asken fra den røde kvige, reinser fra urenhet fra kontakt med de døde. ”Den dagen skal det skje, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud, at Jeg utrydder avgudenes navn fra landet (jorden), så de aldri skal nevnes mer. Selv (de falske) profetene og urenhetens ånd (den onde tilbøyelighet, impulsen eller ønsket til å synde) vil jeg få bort fra landet (jorden)” (Sakarja 13:1-2). I følge denne profetien, så vil falske religioner bli avslørt som det de er. Versene 3-6 forteller oss at i endetiden så vil tilhengerne av Islam og Kristendommen etter hvert komme til å se den ultimate sannheten i Toraen.

Jesaja 2:17-21 ”Da blir mannens stolthet bøyd og hovmodige mennesker ydmyket. Herren alene er høy den dagen. Og med avgudene er det ute for alltid. Da skal folk gå inn i grotter og gjemme seg i jordhuler for Herren som vekker redsel, for Hans storhet og velde, når Han reiser seg og slår jorden med skrekk. Den dagen skal menneskene kaste fra seg avgudene av sølv og gull, som de har laget seg og tilber, kaste dem til moldvarp og flaggermus, og komme seg inn i fjellhuler og gjemme seg i bergkløfter for Herren som vekker redsel, for Hans storhet og velde, når Han reiser seg og slår jorden med skrekk.”

 

På Dommens Dag, så vil folk være så skamfulle av deres livslange besettelse av materialisme og avgudsdyrkelse, at de vil forsøke å gjemme seg bort. Når Messias kommer, så vil folk forstå at rikdom og velstand er uten betydning, for det er egentlig bare Torah kunnskap og gode gjerninger som har varig verdi.

Lær og lese den Hebraiske Bibelen. Finn ut hva Gud virkelig sa. Les og forstå den opprinnelige Hebraiske Bibelen – med en gang!

 

http://www.hebrewbible.co.il/index2.php


Rosh Hashanah er den første og andre dagen i den Jødiske måneden Tishrei. Rosh Hashanah markerer begynnelsen på det Jødiske nyttår. Feiringen av disse helligdagene er markert ved høytidlighet, fordi det er den dagen som hele verden blir døm...t for for hva som skal skje i det kommende år. Rosh Hashanah er fødselsdagen til verden, fordi det var på den dagen Gud skapte mannen, på den sjette dagen av skapelsen.

Hvert år, på denne dagen, så proklamerer Jødene at Gud ER EN og den rette Kongen. Dette året, 2012 så begynner Rosh Hashanah ved solnedgang 16. september og fortsetter til 18. September, etterfulgt av Shabbat SHUVAH (“å vende tilbake” TeShuvah=anger, Hosea 14:2-3, 3:4-5).

Torah lesning: Parshat HA'AZINU av Rabbi Avraham Greenbaum: http://www.azamra.org/Parshah/HAAZINU.htm

Haftorah: Spesiell lesning for Shabbat Shuvah: Hosea 14, 2-10 ; Mika 7, 18-20 ; Joel 2, 11-27  av Rabbi Dovid Siegel:

http://www.torah.org/learning/haftorah/shuva.html

Ettersom det Jødiske året snart avsluttes, og vi reflekterer over det som har vært, og ser fremover mot lysere og bedre år, så vil jeg ønske deg og dine kjære et år med helse, glede, fremgang, åndelig og materiell vekst (Josva 1:8). Ved årets avslutning sier man; "Ferdig er det gamle året med dets forbannelser! La det Nye Året med dets velsignelser begynne!" Måtte derfor du og dine bli forseglet og innskrevet for et år med liv og mange velsignelser.

Job 37:5,7 ”Gud tordner underfullt med Sin røst; Han gjør storverk, og vi forstår dem ikke. Hvert menneskes hånd forsegler Han, forat alle mennesker som Han har skapt, må komme til å kjenne Ham.”